BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Protokół kontroli z 2024 r.

poniedziałek, 27 maj 2024 07:40
Szkoły Podstawowej w Jeżach

Protokół kontroli z 2024 r.

poniedziałek, 27 maj 2024 07:32
Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Piszu

Raport z czynności kontrolnych z 2024 r.

poniedziałek, 27 maj 2024 07:24
Program rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020

Protokół kontroli z 2024 r.

piątek, 17 maj 2024 13:48
Szkoły Podstawowej im. ks. Jerzego Popiełuszki w Liskach

Raport z czynności kontrolnych z 2024 r.

piątek, 17 maj 2024 13:45
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020

Protokół kontroli z 2024 r.

piątek, 17 maj 2024 13:43
Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Trzonkach

Informacja pokontrolna z 2024 r.

piątek, 17 maj 2024 13:07
Program Operacyjny "Rybactwo i Morze" na lata 2014-2020

Wystąpienie pokontrolne z 2024 r.

piątek, 17 maj 2024 12:41
z kontroli kompleksowej przeprowadzonej w mieście Pisz przeprowadzonej przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Olsztynie

Protokół kontroli z 2024 r.

piątek, 17 maj 2024 08:59
przeprowadzony przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych Wydział Kontroli Płatników Składek w Olsztynie w Urzędzie Miejskim w Piszu, 12-200 Pisz, ul. Gustawa Gizewiusza 5

Wystąpienie pokontrolne z 2024 r.

czwartek, 16 maj 2024 15:32
z kontroli przeprowadzonej przez Najwyższą Izbę Kontroli Delegatura w Olsztynie - ograniczanie ruchu samochodowego w mieście Pisz

Wystąpienie pokontrolne z 2024 r.

czwartek, 16 maj 2024 15:26
z kontroli przeprowadzonej przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Piszu

PROTOKÓŁ

czwartek, 16 maj 2024 15:24
ustaleń czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzony przez Komendę Powiatowej Straży Pożarnej w Piszu w Urzędzie Miejskim w Piszu

PROTOKÓŁ Z KONTROLI NR 8/ZAZ/2023

czwartek, 16 maj 2024 15:20
przeprowadzonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, działalności Piskiego Zakładu Aktywności Zawodowej Wieża w Piszu

Raport z czynności kontrolnych

czwartek, 9 lis 2023 09:25
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Protokół kontroli z 2023 r.

środa, 21 cze 2023 07:53
kontrola projektu nr RPWM.04.03.02-28-0032/16 pn. "Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Sienkiewicza 17 w Piszu"

Protokół kontroli z 2023 r.

poniedziałek, 22 maj 2023 12:45
Przystanków autobusowych i tras komunikacyjnych w gminie Pisz.

Protokół kontroli z 2023 r.

wtorek, 25 kwi 2023 12:09
Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Piszu z przeprowadzonej kontroli dotyczącej wpływów i wydatków w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Pisz

Protokół kontroli z 2023 r.

środa, 12 kwi 2023 12:04
z kontroli prawidłowości prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców

Protokół kontroli z 2023 r.

piątek, 31 mar 2023 13:32
przeprowadzonej przez Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego

Protokół kontroli

środa, 30 lis 2022 12:39
przeprowadzonej w dniu 24 listopada 2022 r. w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. G. Gizewiusza 5, 12-200 Pisz - ostateczny nabywca materiału roślinnego, który w trakcie obrotu powinien być zaopatrzony w paszporty roślin.

Protokół kontroli z 2022 r.

poniedziałek, 14 lis 2022 13:48
ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych

Protokół kontroli z 2022 r.

poniedziałek, 14 lis 2022 13:33
z przestrzegania przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w Urzędzie Stanu Cywilnego w Piszu

Protokół kontroli z 2022 r.

poniedziałek, 14 lis 2022 13:23
kontrola wielkopowierzchniowego obiektu budowalnego

Protokół kontroli z 2022 r.

poniedziałek, 26 wrz 2022 07:38
okresowa kontrola przewodów kominowych

Wystąpienie pokontrolne

wtorek, 1 lut 2022 11:52
z kontroli problemowej przeprowadzonej w trybie hybrydowym, w zakresie wykorzystania środków Funduszu Pracy, przekazanych gminom na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników, zgodnie z zawartymi porozumieniami

Protokół kontroli z 2021 r.

wtorek, 23 lis 2021 13:49
Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Mikołaja Kopernika, ul. dr Wł. Klementowskiego 2, 12-200 Pisz

Protokół kontroli z 2021 r.

wtorek, 23 lis 2021 13:46
Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Trzonkach, 12-200 Pisz

Protokół kontroli z 2021 r.

wtorek, 23 lis 2021 13:38
Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Papieża Jana Pawła II, ul. Wołodyjowskiego 2a, 12-200 Pisz

Protokół kontroli z 2021 r.

wtorek, 23 lis 2021 13:34
Szkoły Podstawowej im. ks. Jerzego Popiełuszki w Liskach, 12-200 Pisz

Protokół kontroli z 2021 r.

wtorek, 23 lis 2021 13:26
Szkoły Podstawowej w Kotle Dużym, Kocioł Duży 6, 12-200 Pisz

Protokół kontroli z 2021 r.

wtorek, 23 lis 2021 13:21
Piskiego Zakładu Aktywności Zawodowej "Wieża"

Protokół kontroli z 2021 r.

wtorek, 23 lis 2021 13:18
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 w Piszu, ul. Gizewiusza 8, 12-200 Pisz

Protokół kontroli z 2021 r.

wtorek, 23 lis 2021 13:15
Szkoły Podstawowej w Jeżach, 12-200 Pisz

Protokół kontroli z 2021 r.

wtorek, 23 lis 2021 13:13
Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Mikołaja Kopernika, ul. dr. Wł. Klementowskiego 2, 12-200 Pisz

Protokół kontroli z 2021 r.

wtorek, 23 lis 2021 13:10
Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Trzonkach, 12-200 Pisz

Protokół kontroli z 2021 r.

wtorek, 23 lis 2021 13:08
Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Papieża Jana Pawła II, ul. Wołodyjowskiego 2a,12-200 Pisz

Protokół kontroli z 2021 r.

wtorek, 23 lis 2021 13:02
Szkoły Podstawowej im. ks. Jerzego Popiełuszki w Liskach, 12-200 Pisz

Protokół kontroli z 2021 r.

wtorek, 23 lis 2021 12:50
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 w Piszu, ul. Gizewiusza 8, 12-200 Pisz

Protokół kontroli z 2021 r.

wtorek, 23 lis 2021 12:46
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu

Protokół kontroli z 2021 r.

środa, 9 cze 2021 08:06
Terenu rekreacyjnego - Otwartej Strefy Aktywności przy ul. K.I Gałczyńskiego w Piszu

Protokół kontroli z 2021 r.

środa, 9 cze 2021 08:02
Terenu rekreacyjnego - parku miejskiego wraz z placem zabaw

Protokół kontroli z 2021 r.

środa, 9 cze 2021 07:58
Przystanków autobusowych i tras komunikacyjnych w gminie Pisz.

Protokół kontroli z 2020 r.

środa, 7 paź 2020 08:04
Szkoły Podstawowej w Kotle Dużym, Kocioł Duży 6, 12-200 Pisz

Protokół kontroli z 2020 r.

środa, 7 paź 2020 08:00
Szkoły Podstawowej im. ks. Jerzego Popiełuszki w Liskach, Liski 22, 12-200 Pisz

Protokół kontroli z 2020 r.

środa, 7 paź 2020 07:58
Urzędu Miejskiego w Piszu

Protokół Kontroli z 2020 r.

wtorek, 11 sie 2020 07:59
Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Papieża Jana Pawła II, ul. Michała Wołodyjowskiego 2a, 12-200 Pisz

Protokół Kontroli z 2020 r.

wtorek, 11 sie 2020 07:56
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 8, 12-200 Pisz

Protokół Kontroli z 2019 r.

piątek, 17 kwi 2020 13:41
Urzędu Stanu Cywilnego w Piszu, Pac Ignacego Daszyńskiego 7, 12-200 Pisz

Protokół Kontroli z 2016 r.

piątek, 17 kwi 2020 13:38
Urzędu Stanu Cywilnego w Piszu, Pl. Ignacego Daszyńskiego 7, 12-200 Pisz

Protokół Kontroli z 2020 r.

poniedziałek, 2 mar 2020 14:52
Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Papieża Jana Pawła II, ul. Michała Wołodyjowskiego 2a, 12-200 Pisz

Protokół Kontroli z 2020 r.

wtorek, 18 lut 2020 07:31
Szkoły Podstawowej w Jeżach, Jeże 14, 12-200 Pisz

PROTOKÓŁ KONTROLI z 2019 r.

piątek, 20 gru 2019 08:51
Szkoły Podstawowej Nr 1 w Piszu im. Mikołaja Kopernika, ul. Klementowskiego 2, 12-200 Pisz

PROTOKÓŁ KONTROLI z 2019 r.

piątek, 20 gru 2019 08:45
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusz 8, 12-200 Pisz

PROTOKÓŁ KONTROLI z 2019 r.

piątek, 20 gru 2019 08:37
Szkoły Podstawowej w Jeżach, Jeże 14, 12-200 Pisz

PROTOKÓŁ KONTROLI z 2019 r.

piątek, 20 gru 2019 08:20
Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Trzonkach, Trzonki 29, 12-200 Pisz

PROTOKÓŁ KONTROLI z 2019 r.

piątek, 20 gru 2019 07:59
Szkoły Podstawowej w Hejdyku, Hejdyk 8, 12-220 Ruciane-Nida

PROTOKÓŁ KONTROLI z 2019 r.

piątek, 20 gru 2019 07:38
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 8, 12-200 Pisz