BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Protokół kontroli

przeprowadzonej w dniu 24 listopada 2022 r. w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. G. Gizewiusza 5, 12-200 Pisz - ostateczny nabywca materiału roślinnego, który w trakcie obrotu powinien być zaopatrzony w paszporty roślin.
Pliki do pobrania: