BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Interpelacja złożona przez radnego Andrzeja Zadrogę

piątek, 29 wrz 2023 10:06
w sprawie remontu Piskiego Domu Kultury

Interpelacja złożona przez radnego Andrzeja Zadrogę

piątek, 29 wrz 2023 10:04
w sprawie funkcjonowania transportu publicznego w gminie Pisz, w tym porozumienia zawartego 15 września 2023 r. pomiędzy Gminą Orzysz a Gminą Pisz

Zapytanie złożone przez radnego Andrzeja Zadrogę

czwartek, 31 mar 2022 13:57
w sprawie rezygnacji z dofinansowania na realizację budowy drogi 174010N Wiartel Mały-Wiartel od drogi powiatowej nr 1522N

Interpelacja złożona przez radnego Andrzeja Zadrogę

wtorek, 2 lut 2021 12:40
w sprawie decyzji o wydzierżawieniu działki gminnej usytuowanej przy Al. J. Piłsudskiego w celu postawienia tam wiaty śmietnikowej do obsługi wspólnot mieszkaniowych oraz kilku domów jednorodzinnych usytuowanych przy ul Rybackiej

Zapytanie złożone przez radnego Andrzeja Zadrogę

czwartek, 23 lip 2020 14:53
w sprawie wliczania nagród do podstawy wymiaru wynagrodzenia za czas choroby i zasiłków z ubezpieczenia społecznego

Wniosek o uzupełnienie odpowiedzi złożony przez radnego Andrzeja Zadrogę

środa, 1 lip 2020 13:50
w sprawie rozwiązań mających na celu wsparcie lokalnych przedsiębiorców i organizacji pozarządowych w związku z epidemią wirusa SARS-Co-V-2

Zapytanie złożone przez radnego Andrzeja Zadrogę

środa, 1 lip 2020 13:45
w sprawie wyjaśnienia przyczyn braku wpływów z tytułu podatku od nieruchomości od gruntów, budynków i budowli zlokalizowanych w Imionku

Interpelacja złożona przez radnego Andrzeja Zadrogę

piątek, 29 maj 2020 13:53
w sprawie wprowadzenia rozwiązań mających na celu wsparcie lokalnych przedsiębiorców i organizacji pozarządowych w związku z epidemią wirusa SARS-CoV-2

Zapytanie złożone przez radnego Andrzeja Zadrogę

piątek, 29 maj 2020 13:48
w sprawie wyjaśnienia sposobu załatwienia petycji wniesionej przez Koalicję Polska Wolna od 5G

Wniosek o uzupełnienie odpowiedzi złożony przez radnego Andrzeja Zadrogę

czwartek, 9 kwi 2020 09:35
w sprawie wysokości wpływów z tytułu podatku od nieruchomości od obiektów położonych w Imionku

Wniosek o uzupełnienie odpowiedzi złożony przez radnego Andrzeja Zadrogę

czwartek, 9 kwi 2020 09:13
w sprawie funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Piszu

Zapytanie złożone przez radnego Andrzeja Zadrogę

czwartek, 9 kwi 2020 09:03
w sprawie udostępniania zapytań i interpelacji radnych oraz odpowiedzi na nie, a także ogłoszeń o przetargach w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Piszu oraz na stronie internetowej www.pisz.pl

Zapytanie złożone przez radnego Andrzeja Zadrogę

środa, 25 mar 2020 10:57
w sprawie funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Piszu

Wniosek złożony przez radnego Andrzeja Zadrogę

środa, 25 mar 2020 10:42
o uzupełnienie odpowiedzi w sprawie funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Piszu

Wniosek złożony przez radnego Andrzeja Zadrogę

poniedziałek, 9 mar 2020 09:05
o uzupełnienie odpowiedzi na zapytania w sprawie okoliczności zawarcia ugody zawartej pomiędzy Panią Krystyną Marcińczyk reprezentującą Gminę Pisz, a Panem Burmistrzem Andrzejem Szymborskim

Zapytanie złożone przez radnego Andrzeja Zadrogę

poniedziałek, 9 mar 2020 09:02
w sprawie realizacji inwestycji przez pracowników Urzędu Miejskiego w Piszu

Zapytanie złożone przez radnego Andrzeja Zadrogę

poniedziałek, 9 mar 2020 08:57
w sprawie odszkodowania za szkodę wyrządzoną Gminie Pisz przez Burmistrza Pisza

Zapytanie złożone przez radnego Andrzeja Zadrogę

piątek, 6 mar 2020 13:29
w sprawie wysokości wpływów do Gminy Pisz z tytułu podatku od nieruchomości dla obiektu turystycznego zwanego "Wrotami Mazur"

Wniosek złożony przez radnego Andrzeja Zadrogę o uzupełnienie odpowiedzi na zapytanie

środa, 19 lut 2020 08:44
w sprawie rozwiązania umowy o dofinansowanie projektu o nazwie "Wzmocnienie różnorodności biologicznej i rewaloryzacja parku miejskiego w Piszu".

Zapytanie złożone przez radnego Andrzeja Zadrogę

środa, 19 lut 2020 08:30
w sprawie funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Piszu

Wniosek złożony przez radnego Andrzeja Zadrogę o uzupełnienie odpowiedzi na zapytanie

poniedziałek, 3 lut 2020 12:15
w sprawie zakupu samochodu służbowego

Wniosek złożony przez radnego Andrzeja Zadrogę o uzupełnienie odpowiedzi na zapytanie

poniedziałek, 3 lut 2020 12:07
w sprawie okoliczności zawarcia ugody zawartej pomiędzy Panią Krystyną Marcińczyk reprezentującą Gminę Pisz, a Panem Andrzejem Januszem Szymborskim

Wniosek złożony przez radnego Andrzeja Zadrogę o uzupełnienie odpowiedzi na zapytanie

poniedziałek, 3 lut 2020 11:58
w sprawie gminnego programu opieki nad zabytkami

Interpelacja złożona przez radnego Andrzeja Zadrogę

poniedziałek, 3 lut 2020 11:28
w sprawie rozliczenia postępowań mandatowych pozostałych po likwidacji Straży Miejskiej w Piszu

Zapytanie złożone przez radnego Andrzeja Zadrogę

wtorek, 24 gru 2019 09:06
dotyczące braku gminnego programu opieki nad zabytkami

Zapytanie złożone przez radnego Andrzeja Zadrogę

wtorek, 24 gru 2019 09:00
dotyczące okoliczności i skutków zawarcia ugody

Zapytanie złożone przez radnego Andrzeja Zadrogę

wtorek, 24 gru 2019 08:54
dotyczące zakupu samochodu służbowego oraz stanu zatrudnienia w Urzędzie Miejskim w Piszu

Zapytanie złożone przez radnego Andrzeja Zadrogę

wtorek, 24 gru 2019 08:48
dotyczące wyników kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie

Interpelacja złożona przez radnego Andrzeja Zadrogę

poniedziałek, 2 gru 2019 08:41
w sprawie decyzji o uznaniu za niezobowiązujące zobowiązania Gminy Pisz wobec mieszkańców ul. Warszawskiej

Zapytanie złożone przez radnego Andrzeja Zadrogę

piątek, 29 lis 2019 13:30
w sprawie udostępniania w Biuletynie Informacji Publicznej dokumentacji przebiegu i efektów kontroli oraz wystąpień, stanowisk, wniosków i opinii podmiotów ją przeprowadzających

Zapytanie złożone przez radnego Andrzeja Zadrogę

piątek, 29 lis 2019 13:25
w sprawie podstawy ustalania zasad polityki czynszowej oraz warunków obniżania czynszu najmu w zasobie mieszkaniowym Gminy Pisz w roku 2018

Zapytanie zlożone przez radnego Andrzeja Zadrogę

piątek, 29 lis 2019 13:19
w sprawie rozwiązania umowy przez Urząd Marszałkowski województwa Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie z Gminą Pisz o dofinansowanie projektu o nazwie "Wzmocnienie różnorodności biologicznej i rewaloryzacja parku miejskiego w Piszu"

Zapytanie złożone przez radnego Andrzeja Zadrogę

piątek, 29 lis 2019 13:17
w sprawie nieprawidłowości przy przeprowadzaniu naborów na wolne stanowiska pracy w Urzędzie Miejskim

Zapytanie złożone przez radnego Andrzeja Zadrogę

czwartek, 31 paź 2019 10:54
w sprawie udostępnienia protokołu CBA

Zapytanie złożone przez radnego Andrzeja Zadrogę

poniedziałek, 25 mar 2019 12:13
w sprawie terminu zakupu i montażu systemu obsługującego Sesje Rady Miejskiej w Piszu

Zapytanie złożone przez radnego Andrzeja Zadrogę

wtorek, 26 lut 2019 13:37
w sprawie udzielania zamówień w zakresie odbioru i zagospodarowania selektywnie zebranych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Pisz oraz odbioru odpadów komunalnych zmieszanych oraz odpadów ulegających biodegradacji, w tym bioodpadów od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Pisz

Interpelacja złożona przez radnego Andrzeja Zadrogę

wtorek, 26 lut 2019 12:47
w sprawie łączenia spółek gminnych