BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Interpelacja złożona przez radną Annę Małgorzatę Bobko

wtorek, 20 lut 2024 08:41
w sprawie tymczasowego przywrócenia do używalności drogi gruntowej - łącznika od strony Olsztyńskiej biegnącego w stronę ulicy Nowy Świat oraz doraźnego zasypania dziur, zagłębień kruszywem w drodze gruntowej ulicy Nowy Świat

Interpelacja złożona przez radną Annę Małgorzatę Bobko

piątek, 9 lut 2024 10:42
w sprawie dość częstych przerw w dostawach prądu na osiedlu ulic Wiosennej, Wileńskiej, Letniej, Owocowej

Interpelacja złożona przez radną Annę Małgorzatę Bobko

wtorek, 6 lut 2024 12:00
w sprawie naprawy uszkodzonej latarni stojącej na parkingu przy rogowym budynku Okopowa 5/Dworcowa 3

Interpelacja złożona przez radną Annę Małgorzatę Bobko

czwartek, 1 lut 2024 08:49
w sprawie modernizacji ulicy Henryka Sienkiewicza przynależnej w zarządzaniu do Starostwa Powiatowego w Piszu

Interpelacja złożona przez radną Annę Małgorzatę Bobko

poniedziałek, 8 sty 2024 09:24
w sprawie awarii świateł ostrzegawczych pulsujących zamontowanych nad przejściem dla pieszych przy ulicy Tadeusza Kościuszki

Interpelacja złożona przez radną Annę Małgorzatę Bobko

poniedziałek, 13 lis 2023 13:39
w sprawie naprawy chodników i modernizacji ul. Stanisława Moniuszki przynależnej w zarządzaniu do Starostwa Powiatowego w Piszu

Interpelacja złożona przez radną Annę Małgorzatę Bobko

poniedziałek, 13 lis 2023 13:36
w sprawie modernizacji chodnika w śródmieściu zlokalizowanego pomiędzy warsztatami terapii zajęciowej oraz szkołą katolicką

Interpelacja złożona przez radną Annę Małgorzatę Bobko

piątek, 27 paź 2023 13:34
w sprawie przycięcia korony drzew w celu odsłonięcia lampy ulicznej usytuowanej przy budynku 1 Maja 4a

Interpelacja złożona przez radną Annę Małgorzatę Bobko

piątek, 27 paź 2023 13:31
w sprawie udzielenia informacji w temacie usunięcia dwóch drzew sprzed bloku zlokalizowanego przy ulicy Fabrycznej 2

Interpelacja złożona przez radną Annę Małgorzatę Bobko

poniedziałek, 4 wrz 2023 13:36
w sprawie usunięcia samosiejki topoli w Parku Miejskim nad rzeką Pisą przy "Statku zabaw dla dzieci"

Interpelacja złożona przez radną Annę Małgorzatę Bobko

poniedziałek, 4 wrz 2023 13:33
w sprawie uzasadnienia nie przyznania bezzwrotnej dotacji z ogłoszonego w listopadzie 2022 r. Rządowego Programu Odbudowy Zabytków m.in. na 7 wniosków złożonych przez Gminę Pisz dotyczących renowacji i odbudowy zabytków

Interpelacja złożona przez radną Annę Małgorzatę Bobko

poniedziałek, 4 wrz 2023 13:31
w sprawie usunięcia dwóch drzew sprzed bloku zlokalizowanego przy ulicy Fabrycznej 2

Interpelacja złożona przez radną Annę Małgorzatę Bobko

poniedziałek, 4 wrz 2023 13:23
w sprawie rozważenia przycinki konarów i gałęzi drzew w celu poprawienia bezpieczeństwa na nowej ścieżce dla pieszych i rowerzystów przy Alei Turystów biegnącej w kierunku plaży miejskiej

Interpelacja złożona przez radną Annę Małgorzatę Bobko

czwartek, 24 sie 2023 12:37
w sprawie przywrócenia funkcjonalności fontanny na skwerze usytuowanym przy skrzyżowaniu ulic Adama Mickiewicza oraz Władysława Klementowskiego

Interpelacja złożona przez radną Annę Małgorzatę Bobko

środa, 28 cze 2023 15:06
w sprawie rozważenia możliwości (podczas aktualnie trwającej przebudowy ulicy J. Matejki) wykonania korytek odwadniających w celu odprowadzenia wód z Parkingu znajdującego się przy bloku Matejki 2

Interpelacja złożona przez radną Annę Małgorzatę Bobko

środa, 28 cze 2023 15:04
w sprawie możliwości dosiewki tzw. "trawy sportowej" na murawie piłkarskiej przebudowywanego Stadionu Miejskiego w Piszu znajdującego się przy ul. Adama Mickiewicza

Interpelacja złożona przez radną Annę Małgorzatę Bobko

środa, 28 cze 2023 15:02
w sprawie modernizacji chodnika w śródmieściu zlokalizowanego pomiędzy warsztatami terapii oraz szkołą

Interpelacja złożona przez radną Annę Małgorzatę Bobko

środa, 28 cze 2023 14:59
w sprawie naprawy części chodnika (odcinek ok. 100 m) ulokowanego przy ul. St. Moniuszki przynależnej w zarządzaniu do Starostwa Powiatowego w Piszu

Interpelacja złożona przez radną Annę Małgorzatę Bobko

środa, 2 lis 2022 12:12
w sprawie wystosowania pisma do właściciela Biura Projektowego aby zakomunikował w odpowiedzi na kiedy zaplanował koniec realizacji opracowania dokumentacji projektowej dla zadania: "Włączenie kanalizacji deszczowej z ul. Jana Matejki do kanalizacji deszczowej w ciągu drogi krajowej nr 58b ul.Wł. Klementowskiego

Interpelacja złożona przez radną Annę Małgorzatę Bobko

poniedziałek, 3 paź 2022 12:06
w sprawie wydzielenia i zabezpieczenia środków finansowych w projekcie budżetu Gminy Pisz na 2023 rok z przeznaczeniem na wymianę płytek nawierzchni traktu pieszego lub ułożenie nowej kostki brukowej na chodniku położonym pomiędzy warsztatami terapii zajęciowej, a szkołą

Interpelacja złożona przez radną Annę Małgorzatę Bobko

środa, 3 sie 2022 13:59
w sprawie wykonania naprawy ogrodzenia terenu placu zabaw ze "statkiem" i przeglądu poprawności działania kamery podglądowej

Zapytanie złożone przez radną Annę Małgorzatę Bobko

poniedziałek, 27 cze 2022 08:43
w sprawie postawienia tablicy z logo Pisz lub nazwą miasta Pisz w tle zabytkowej kotwicy przy piskim porcie

Interpelacja złożona przez radną Annę Małgorzatę Bobko

czwartek, 26 maj 2022 08:59
w sprawie modernizacji chodnika w śródmieściu zlokalizowanego pomiędzy warsztatami terapii oraz szkołą

Interpelacja złożona przez radną Annę Małgorzatę Bobko

czwartek, 28 kwi 2022 09:13
w sprawie rozpowszechnienia informacji dotyczącej miejsca wyrzucania przeterminowanych leków

Zapytanie złożone przez radną Annę Małgorzatę Bobko

czwartek, 24 lut 2022 08:18
w sprawie wymogu złożenia pisemnego Zapytania w punkcie p.o. "Interpelacje i Zapytania Radnych"

Interpelacja złożona przez radną Annę Małgorzatę Bobko

czwartek, 24 lut 2022 08:15
w sprawie wystosowania pisma do właściciela prywatnego Biura Projektowego aby zakomunikował w odpowiedzi na kiedy zaplanował koniec realizacji opracowania dokumentacji projektowej "Przebudowa ulicy Matejki"

Interpelacja złożona przez radną Annę Małgorzatę Bobko

czwartek, 24 lut 2022 08:12
w sprawie tymczasowego przywrócenia do używalności drogi gruntowej ulicy Wileńskiej w Piszu

Zapytanie złożone przez radną Annę Małgorzatę Bobko

piątek, 21 sty 2022 15:37
w sprawie podania podstawy prawnej w kwestii "zakłócania" i "blokowania" obrad sesji przez Radną, podczas kontynuowania punktu Porządku Obrad Interpelacje i zapytania Radnych

Zapytanie złożone przez radną Annę Małgorzatę Bobko

piątek, 21 sty 2022 15:31
w sprawie zgodnych z normą wypowiedzi zawartych w punkcie Porządku Obrad "Wolne Wnioski i Informacje"

Interpelacja złożona przez radną Annę Małgorzatę Bobko

piątek, 21 sty 2022 15:26
w sprawie nieuzasadnionego postawienia kontenera na odpady komunalne (około 6 metrów od klatki schodowej) pod oknami mieszkańcom wspólnoty Kościuszki 7/Okopowa 8

Interpelacja złożona przez radną Annę Małgorzatę Bobko

piątek, 21 sty 2022 15:02
w sprawie sporządzenia wykazu w temacie projektu uchwały wysokości diet przysługujących Radnym Gminy

Zapytanie złożone przez radną Annę Małgorzatę Bobko

piątek, 31 gru 2021 08:52
w sprawie uchybień już podjętego projektu uchwały w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze

Interpelacja złożona przez radną Annę Małgorzatę Bobko

czwartek, 23 gru 2021 10:29
w sprawie uzupełnienia odpowiedzi w temacie modernizacji części chodnika (ok. 30 m) znajdującego się przy ul. St. Moniuszki należącego do Starostwa Powiatowego w Piszu

Interpelacja złożona przez radną Annę Małgorzatę Bobko

piątek, 29 paź 2021 11:09
w sprawie modernizacji części chodnika (ok. 30 m) przy ul. St. Moniuszki należącej do Starostwa P. w Piszu

Interpelacja złożona przez radną Annę Małgorzatę Bobko

piątek, 29 paź 2021 11:07
w sprawie opracowania oraz wprowadzenia do BIP zasad Kodeksu Etycznego Radnego

Interpelacja złożona przez radną Annę Małgorzatę Bobko

piątek, 29 paź 2021 11:03
w sprawie zamieszczania informacji w Panoramie P. dotyczącej segregacji odpadów komunalnych: "Zaleca się nie wyrzucania w całości kartonów"

Interpelacja złożona przez radną Annę Małgorzatę Bobko

czwartek, 30 wrz 2021 11:38
w sprawie zdyscyplinowania radnych do godnego zachowania podczas obrad sesji RM w Piszu

Interpelacja złożona przez radną Annę Małgorzatę Bobko

czwartek, 30 wrz 2021 11:33
w sprawie uświadomienia radnych o nieobowiązkowej obecności Burmistrza na sesjach RM w Piszu

Zapytanie złożone przez radną Annę Małgorzatę Bobko

czwartek, 30 wrz 2021 11:31
w sprawie udzielenia informacji dotyczącej modernizacji ulicy Jana Matejki

Zapytanie złożone przez radną Annę Małgorzatę Bobko

czwartek, 30 wrz 2021 11:27
w sprawie przeanalizowania forsowania radnych przejęcia działki geodezyjnej przez gminę oraz możliwości pośrednio osiągnięcia przez nich z tego tytułu wszelakich korzyści

Interpelacja złożona przez radną Annę Małgorzatę Bobko

czwartek, 30 wrz 2021 11:23
w sprawie czytelnego zamieszczania w Panoramie P. daty odbioru "gabarytów" na terenie miasta Pisz

Interpelacja - wniosek budżetowy złożony przez radną Annę Małgorzatę Bobko

piątek, 3 wrz 2021 13:35
w sprawie wydzielenia i zabezpieczenia w projekcie budżetu Gminy Pisz na 2022 rok środków finansowych na przebudowę ul. J. Matejki w Piszu

Interpelacja złożona przez radną Annę Małgorzatę Bobko

środa, 30 cze 2021 09:33
w sprawie podjęcia możliwych działań w zmniejszeniu ilości odpadów komunalnych pozostawianych przez użytkowników Plaży Miejskiej w Piszu

Interpelacja złożona przez radną Annę Małgorzatę Bobko

środa, 30 cze 2021 09:30
w sprawie uzupełnienia odpowiedzi na Interpelację nr 19 złożoną w dniu 28 kwietnia 2021 r. na XXVIII sesji w sprawie pozyskania dotacji na modernizację ulicy Lipowej należącej do Starostwa Powiatowego

Zapytanie złożone przez radną Annę Małgorzatę Bobko

środa, 30 cze 2021 09:28
w sprawie wychodzenia radnych z sesji w ostatnim punkcie Porządku Obrad przed jej zamknięciem

Zapytanie złożone przez radną Annę Małgorzatę Bobko

środa, 30 cze 2021 09:26
w sprawie kontrowersyjnego "uchylenia" przez Przewodniczącego pytania Radnej do innego Radnego

Zapytanie złożone przez radną Annę Małgorzatę Bobko

środa, 30 cze 2021 09:23
w sprawie składania na sesjach Rady Miejskiej tylko i wyłącznie pisemnych Interpelacji i Zapytań do Burmistrza Pisza

Interpelacja złożona przez radną Annę Małgorzatę Bobko

poniedziałek, 31 maj 2021 09:58
w sprawie udzielenia przez zarządcę Targowiska Miejskiego informacji o obowiązku redukowania objętości kartonów tekturowych wyrzucanych jako odpady przez użytkowników bazaru

Interpelacja złożona przez radną Annę Małgorzatę Bobko

czwartek, 29 kwi 2021 13:47
w sprawie pozyskania dotacji na modernizację ulicy Lipowej należącej do Starostwa Powiatowego w Piszu

Interpelacja złożona przez radną Annę Małgorzatę Bobko

czwartek, 29 kwi 2021 13:45
w sprawie wykonania na Cmentarzu Komunalnym w Piszu utwardzonego wjazdu przy bocznym ogrodzeniu

Zapytanie złożone przez radną Annę Małgorzatę Bobko

czwartek, 29 kwi 2021 13:43
w sprawie otrzymanych środków finansowych przez Gminę Pisz z III-ego rozdania RFIL-u

Interpelacja złożona przez radną Annę Małgorzatę Bobko

czwartek, 1 kwi 2021 13:13
w sprawie kontrowersyjnego użycia linku z nazwą prywatnej strony internetowej w piśmie złożonym przez radnego Z. do Burmistrza Pisza, a udostępnionego na BIP Pisz

Zapytanie złożone przez radną Annę Małgorzatę Bobko

czwartek, 1 kwi 2021 13:05
w sprawie zaplanowanych dalszych prac remontowo-modernizacyjnych przebudowy PDK-u w roku 2021

Zapytanie złożone przez radną Annę Małgorzatę Bobko

poniedziałek, 1 mar 2021 14:39
w sprawie nieuzasadnionego zabrania głosu przez radnego Z. w temacie odpowiedzi na interpelację pisemną złożoną przez radną Annę Małgorzatę Bobko do Burmistrza Pisza

Interpelacja złożona przez radną Annę Małgorzatę Bobko

wtorek, 2 lut 2021 13:15
w sprawie kontrowersyjnego przekazu przez osobę K.SZ. relacji z obrad Sesji transmisji LIVE na bieżąco i nie tylko na profilu "Fejsa" - strony regionalnej internetowej Pisza (ustawa o ochronie danych osobowych)

Zapytanie złożone przez radną Annę Małgorzatę Bobko

wtorek, 2 lut 2021 12:52
w sprawie złożonych w roku 2020 na rok 2021 wniosków budżetowych przez radnych Rady Miejskiej w Piszu

Interpelacja złożona przez radną Annę Małgorzatę Bobko

wtorek, 2 lut 2021 12:46
w sprawie postawienia tablicy z logo Pisz lub nazwą miasta Pisz w tle zabytkowej kotwicy

Zapytanie złożone przez radną Annę Małgorzatę Bobko

czwartek, 26 lis 2020 12:13
w sprawie przebudowy przejazdu przez tory przy ul. Mazurskiej/Pionierów

Interpelacja złożona przez radną Annę Małgorzatę Bobko

czwartek, 26 lis 2020 12:10
w sprawie naprawy sygnalizatora świateł na przejściu dla pieszych przy ul Tadeusza Kościuszki

Interpelacja złożona przez radną Annę Małgorzatę Bobko

czwartek, 26 lis 2020 12:06
w sprawie nowego usytuowania pamiątkowego kamienia z Parku Solidarności

Zapytanie złożone przez radną Annę Małgorzatę Bobko

poniedziałek, 31 sie 2020 12:38
w sprawie otrzymania wsparcia samorządów w ramach nowego pakietu antykryzysowego, oraz otrzymania przez Gminę Pisz środków finansowych z budżetu Państwa w związku z COVID-19 (pozyskania środków finansowych z Funduszu Inwestycji Samorządowych)

Zapytanie złożone przez radną Annę Małgorzatę Bobko

poniedziałek, 31 sie 2020 12:29
w sprawie przedwyborczego rozdawnictwa samorządowcom kilku milionowych promes finansowych, wyselekcjonowanym miastom i gminom np. powiatu Mrągowskiego

Zapytanie złożone przez radną Annę Małgorzatę Bobko

poniedziałek, 31 sie 2020 12:12
w sprawie modernizacji ulicy Lipowej należącej do Starostwa Powiatowego w Piszu

Interpelacja złożona przez radną Annę Małgorzatę Bobko

czwartek, 20 sie 2020 14:20
w sprawie modernizacji ulicy Matejki w Piszu

Interpelacja złożona przez radną Annę Małgorzatę Bobko

czwartek, 30 lip 2020 14:49
w sprawie naprawy części ogrodzenia Cmentarza Komunalnego znajdującego się przy ulicy Warszawskiej

Zapytanie złożone przez radną Annę Małgorzatę Bobko

środa, 1 lip 2020 13:24
w sprawie otrzymania wsparcia samorządów w ramach nowego pakietu antykryzysowego oraz otrzymania przez Gminę Pisz środków finansowych z budżetu Państwa w związku z COVID - 19 (na Fundusz Dróg Samorządowych)

Zapytanie złożone przez radną Annę Małgorzatę Bobko

środa, 1 lip 2020 13:18
w sprawie otrzymania wsparcia samorządów w ramach nowego pakietu antykryzysowego oraz otrzymania przez Gminę Pisz środków finansowych z budżetu Państwa w związku z COVID - 19 (na piską edukację)

Zapytanie złożone przez radną Annę Małgorzatę Bobko

środa, 1 lip 2020 13:14
w sprawie rozbudowy przedszkola miejskiego przy ul. Matejki

Zapytanie złożone przez radną Annę Małgorzatę Bobko

piątek, 29 maj 2020 13:38
w sprawie otrzymania wsparcia samorządów w ramach nowego pakietu antykryzysowego oraz otrzymania przez Gminę Pisz środków finansowych z budżetu Państwa w związku z COVID-19

Interpelacja złożona przez radną Annę Małgorzatę Bobko

piątek, 29 maj 2020 13:34
w sprawie nasadzenia krzewów na nieruchomości zielonej przed budynkiem stojącym przy ul. 1 Maja 4a

Interpelacja złożona przez radną Annę Małgorzatę Bobko

czwartek, 14 lis 2019 08:22
w sprawie wycięcia drzewa rosnącego na działce geodezyjnej pomiędzy blokami stojącymi przy ul. Matejki 1 oraz Matejki 3

Interpelacja złożona przez radną Annę Małgorzatę Bobko

czwartek, 14 lis 2019 08:20
w sprawie remontu, modernizacji ulicy Jana Matejki, wymiany nawierzchni chodników

Interpelacja złożona przez radną Annę Małgorzatę Bobko

piątek, 31 maj 2019 11:19
w sprawie modernizacji parkingu przy ul. Kwiatowej, niewielkiej części działki geodezyjnej o nr 450/27

Zapytanie złożone przez radną Annę Małgorzatę Bobko

poniedziałek, 29 kwi 2019 07:39
w sprawie utworzenia żłobka w miejskich przedszkolach

Zapytanie złożone przez radną Annę Małgorzatę Bobko

poniedziałek, 29 kwi 2019 07:33
w sprawie dofinansowania prywatnego oddziału żłobkowo-przedszkolnego

Interpelacja złożona przez radną Annę Małgorzatę Bobko

poniedziałek, 25 mar 2019 12:09
w sprawie naprawy części ogrodzenia Cmentarza Komunalnego znajdującego się przy ul. Warszawskiej

Interpelacja złożona przez radną Annę Małgorzatę Bobko

wtorek, 5 mar 2019 09:48
w sprawie zabezpieczenia w projekcie Budżetu Gminy Pisz na rok 2020 środków finansowych na remont ulicy Jana Matejki i wymianę nawierzchni chodników

Interpelacja złożona przez radną Annę Małgorzatę Bobko

wtorek, 5 mar 2019 09:45
w sprawie remontu, modernizacji ulicy Jana Matejki, wymiany nawierzchni chodników

Interpelacja złożona przez radną Annę Małgorzatę Bobko

wtorek, 26 lut 2019 12:41
w sprawie zmiany lokalizacji tymczasowo zdemontowanego pomnika Melchiora Wańkowicza i kuwaki

Interpelacja złożona przez radną Annę Małgorzatę Bobko

piątek, 1 lut 2019 08:22
w sprawie pielęgnacji i przycięcia korony drzewa (masy zielonej wierzby) rosnącej na działce geodezyjnej pomiędzy blokami stojącymi przy ul. Matejki 1 oraz Matejki 3