BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości

Nieruchomość do wydzierżawienia we wsi Wiartel
Nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz , przeznaczonej do wydzierżawienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /jedn.tekst Dz.U. z 2000r. Nr 46 ,poz.543 z późn. zm./

- Położenie nieruchomości - Wiartel , gm. Pisz,
- Opis nieruchomości - teren stawu rybnego wraz z nadbrzeżem /Ws-5.900m2, Ps kl.V- 900m2/,
- Numer działki - /część/ 21
- Powierzchnia działki - 6.800 m2,
- Numer KW - 22144
- Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego - 150,-zł + VAT 22%,


1. Nieruchomość przeznaczona jest do wydzierżawienia na okres jednego roku
z możliwością przedłużenia umowy dzierżawnej po upływie ustalonego terminu.
2. Zgodnie z planem ogólnym zagospodarowania przestrzennego gminy Pisz,
w/w nieruchomość stanowi ośrodek hodowli ryb.
3.Nieruchomość przeznaczona jest do wydzierżawienia w drodze przetargu.
4. Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do dnia 30 września
każdego roku na konto Urzędu Gminy i Miasta w Piszu Nr 53-10204753-101300609
w PKO BP S.A. O)Pisz lub w kasie tut. Urzędu.
5.Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia
09 lipca 2003r. do dnia 30 lipca 2003r.
Data powstania: czwartek, 10 lip 2003 09:59
Data opublikowania: czwartek, 10 lip 2003 10:14
Data przejścia do archiwum: czwartek, 31 lip 2003 08:48
Opublikował(a): Grażyna Wnęta
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 1684 razy