BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości

Nieruchomość przeznaczona do wydzierżawienia we wsi Stare Guty
wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /jedn.tekst Dz.U. z 2000r. Nr 46, poz.543 z późn. zm./
-Położenie nieruchomości - Stare Guty gmina Pisz,
-Numer działki - 17/1
-Numer KW- 13721
-Powierzchnia nieruchomości - 2,08 ha ,
-Opis nieruchomości - działka rolna bez prawa
zabudowy ,
-Roczna wysokość czynszu - 75,-zł /brutto/
1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do wydzierżawienia na dwa lata z możliwością przedłużenia umowy po upływie ustalonego terminu.
2. Grunt przeznaczony jest do wydzierżawienia w drodze przetargu.
3. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem zgodnie z planem ogólnym zagospodarowania przestrzennego gminy Pisz przeznaczona jest na cele rolne bez prawa zabudowy.
4. Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do 30 września każdego roku , na konto Urzędu Gminy i Miasta w Piszu Nr 53-10204753-101300609 w PKO PB S.A. O/Pisz lub w kasie Urzędu.
5. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 30 czerwca 2003 roku do dnia 21 lipca 2003 roku.
Data powstania: czwartek, 10 lip 2003 13:11
Data opublikowania: czwartek, 10 lip 2003 13:30
Data przejścia do archiwum: wtorek, 22 lip 2003 07:00
Opublikował(a): Grażyna Wnęta
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 1552 razy