BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie z art.32 ust.1 pkt.1 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska / Dz.U.Nr 62, poz.627 z późn. zm. /obwieszczam, że na wniosek Fabryki „Sklejka - Pisz” S.A 12-200 Pisz ul. Klementowskiego 19 zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji ustalającej warunki zabudowy i zagospodarowania terenu, dla inwestycji polegającej na budowie budynku magazynu wyrobów gotowych, rozbudowie biurowca technicznego i dwóch parkingów: na samochody ciężarowe i samochody osobowe na działce nr 521, położonej w Piszu przy ul. Klementowskiego 19.Akta sprawy znajdują się do wglądu w Urzędzie Gminy i Miasta w Piszu ul.Gizewiusza 5, w pokoju nr 20.Ewentualne uwagi, wnioski czy zastrzeżenia proszę kierować na piśmie do Urzędu Gminy i Miasta w Piszu ul. Gizewiusza 5 w terminie 21 dni od daty ukazania niniejszego obwieszczenia
Data powstania: czwartek, 10 lip 2003 14:20
Data opublikowania: czwartek, 10 lip 2003 14:27
Data przejścia do archiwum: środa, 13 sie 2003 11:23
Opublikował(a): Barbara Grzeszczak
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 1721 razy