BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wycinka drzew

Zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.) Burmistrz Gminy i Miasta Pisz podaje do publicznej wiadomości, że w publicznie dostępnym wykazie umieszczono dane o wniosku o wycinkę drzew związanych z modernizacją stacji paliw PKN ORLEN S.A. nr 1078 w Piszu przy ul.Warszawskiej.

Akta sprawy znajdują się w Urzędzie Gminy i Miasta w Piszu ul.Gizewiusza 5, pokój nr 57.
Ewentualne uwagi czy wnioski proszę kierować na piśmie do Urzędu Gminy i Miasta w Piszu ul. Gizewiusza 5, 12-200 Pisz, w terminie 21 dni od daty ogłoszenia.

Żadne wnioski i zarzuty po upływie powyższego terminu nie będą przyjęte.

Niniejsze ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń UGiM w Piszu oraz umieszczono na stronie internetowej od dnia 10.07.2003 r. do dnia 31.07.2003 r.
Data powstania: piątek, 11 lip 2003 08:31
Data opublikowania: piątek, 11 lip 2003 08:39
Data przejścia do archiwum: piątek, 1 sie 2003 09:00
Opublikował(a): Stanisław Plona
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 1671 razy