BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

KOMUNIKAT BURMISTRZA PISZA z dnia 05 marca 2014 r.

Miejsca przeznaczone na bezpłatne umieszczanie plakatów komitetów wyborczych oraz urzędowych obwieszczeń wyborczych
Zgodnie z art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz.112 z późn. zm.) informuję, iż komitety wyborcze mogą bezpłatnie umieszczać plakaty na terenie miasta Pisz na słupach ogłoszeniowych znajdujących się przy:
1. ul. Gustawa Gizewiusza (obok budynku poczty),
2. ul. 1 Maja ( naprzeciw Spółdzielni Mieszkaniowej),
3. ul. dr. Władysława Klementowskiego (obok Szkoły Podstawowej Nr 1),
4. ul. Młodzieżowej ( przy moście dla pieszych od strony Alei Józefa Piłsudskiego),
5. ul. Wojska Polskiego (obok ronda),
6. Placu Ignacego Daszyńskiego,
7. skrzyżowaniu ul. Długiej i ul. Zatorowej,
8. ul. Warszawskiej ( obok sklepu Carrefour),
9. ul. Adama Mickiewicza ( obok bramy do MGOSiR),
10. ul. Jana Onufrego Zagłoby (obok przystanku autobusowego),
11. ul. Fryderyka Chopina (obok szpitala),
12. ul. Kwiatowej (obok Fabryki „Sklejka-Pisz” PAGED S.A.),
13. ul. Tadeusza Kościuszki (przy Placu Ignacego Daszyńskiego),
14. ul. Dworcowej (skwer przy dworcu),
15. ul. Gdańskiej 4,
16. skrzyżowaniu ul. Juliana Tuwima i ul. Stefana Batorego

oraz na wiejskich tablicach ogłoszeń w następujących miejscowościach:
Snopki, Jeglin, Rostki, Szczechy Wielkie, Turośl, Stare Guty, Jeże, Wiartel, Kocioł Duży, Hejdyk, Liski.
Urzędowe obwieszczenia wyborcze będą umieszczane na ww. słupach ogłoszeniowych, na tablicy ogłoszeń przy Piskim Domu Kultury, na tablicach ogłoszeń wewnątrz budynku Urzędu Miejskiego w Piszu przy ul. Gustawa Gizewiusza 5 oraz na wiejskich tablicach ogłoszeń we wszystkich sołectwach Gminy Pisz.
Zgodnie z art.110 § 6 i 7 Kodeksu wyborczego plakaty i hasła wyborcze oraz urządzenia ogłoszeniowe ustawione w celu prowadzenia agitacji wyborczej pełnomocnicy wyborczy obowiązani są usunąć w terminie 30 dni po dniu wyborów. Burmistrz postanawia o usunięciu plakatów i haseł wyborczych oraz urządzeń ogłoszeniowych nieusuniętych przez obowiązanych do tego pełnomocników wyborczych w powyższym terminie. Koszty usunięcia ponoszą obowiązani.

Burmistrz Pisza
/-/ Jan Alicki
Data powstania: czwartek, 6 mar 2014 10:25
Data opublikowania: czwartek, 6 mar 2014 14:14
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 26 maj 2014 12:27
Opublikował(a): Łukasz Kowalczuk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1775 razy