BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Padłe zwierzęta na terenie Gminy Pisz

W związku z licznymi pytaniami mieszkanców, dotyczącymi padłych zwierząt na terenach należących do Gminy Pisz, Straż Miejska w Piszu informuje, że w dniu 12.05.2014 r. zawarta została umowa GK.6140.9.2014, pomiędzy Gminą Pisz  a firmą Energoutil Jan Laskowski  - dotycząca zbierania, transportu oraz unieszkodliwienia zwłok wszystkich padłych zwierząt z terenu dróg gminnych oraz z terenów stanowiących własność Gminy Pisz.

Paragraf 2 ww. umowy stanowi,że :

1. Zgłoszenie potrzeby odbioru zwłok padłych zwierząt następować będzie bezpośrednio przez Straż Miejską w Piszu lub przez przedstawiciela Zamawiającego telefonicznie.

2. Wykonawca zobowiązany jest w ramach  umowy do usuwania zwłok  w ciągu 24 godzin od chwili telefonicznego zgłoszenia.

Data powstania: czwartek, 22 maj 2014 09:52
Data opublikowania: piątek, 23 maj 2014 13:35
Data przejścia do archiwum: czwartek, 6 sie 2015 08:51
Opublikował(a): Kazimierz Podsiad
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1787 razy