BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE

Burmistrza Gminy i Miasta Pisz o terminie wyłożenia do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
Zgodnie z art.18 ust.2 pkt.5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r o zagospodarowaniu przestrzennym / Dz.U. z 1999r Nr 15 , poz. 139 z późn.zm./ zawiadamia się, że projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Pisz, obejmujące tereny w miejscowościach Pilchy, Łupki, Karwik oraz Łysonie i prognozy, o których mowa w przepisach o ochronie środowiska , będą wyłożone do publicznego wglądu w dniach od 1 sierpnia do 25 sierpnia 2003r w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Piszu przy ul.Gizewiusza 5 pokój nr 20 w godzinach od 10 oo do 14oo.

Zgodnie z art. 23 ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu, może wnieść protest; zgodnie z art. 24 ustawy każdy, którego interes prawny lub uprawnienia zostały naruszone przez ustalenia przyjęte w projekcie planu, może wnieść zarzut.

Zainteresowani mogą zgłaszać protesty i zarzuty na piśmie do Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z podaniem oznaczenia nieruchomości, w terminie nie dłuższym niż 14 dni po upływie okresu wyłożenia.
Data powstania: piątek, 18 lip 2003 13:52
Data opublikowania: piątek, 18 lip 2003 16:27
Data przejścia do archiwum: wtorek, 9 wrz 2003 11:48
Opublikował(a): Ewa Michalak-Turska
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 1711 razy