BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości

Dzierżawa bezprzetargowa
Pisz, dnia 22 lipca 2003r.

W Y K A Z
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /jedn.tekst Dz.U. z 2000 r. Nr 46, poz.543 z późn. zm./
-Położenie nieruchomości - Pisz, ul. Gdańska
-Numer działki -część 550/4,
-Numer KW-13025
-Powierzchnia nieruchomości-18m2,
-Opis nieruchomości-teren pod garażem blaszanym,
-Roczna wysokość czynszu- 2,40zł/1m2 + 22% VAT.
1.Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do wydzierżawienia do dnia 31.12.2003 r. z możliwością przedłużenia umowy po upływie ustalonego terminu.
2.Grunt przeznaczony jest do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej dla właściciela
usytuowanego na przedmiotowej działce garażu.
3.Nieruchomość objęta niniejszym wykazem zgodnie z planem ogólnym zagospodarowania
przestrzennego miasta Pisz stanowi teren budownictwa garażowego.
4.Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do 30 września każdego roku,
na konto Urzędu Gminy i Miasta w Piszu Nr 53-10204753-101300609 w PKO PB S.A. O/Pisz
lub w kasie Urzędu.
6.Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j.od dnia 22 lipca 2003 roku
do dnia 11 sierpnia 2003 roku.
Data powstania: środa, 23 lip 2003 09:01
Data opublikowania: środa, 23 lip 2003 09:07
Data przejścia do archiwum: wtorek, 12 sie 2003 07:56
Opublikował(a): Hanna Waszkiewicz
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 1479 razy