BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości.

Nieruchomość przeznaczona do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej, położona w Piszu przy ul.Kościuszki.
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /jedn.tekst Dz.U. z 2000 r. Nr 46, poz.543 z późn. zm./

-Położenie nieruchomości -Pisz, ul. Tadeusza
Kościuszki
-Numer działki - część 387/14,
-Numer KW - 12877
-Powierzchnia nieruchomości - 51 m2,
-Opis nieruchomości -teren pod zabudowę usługową.
-Roczna wysokość czynszu - 25zł/1m2 + 22% VAT.

1.Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do wydzierżawienia na 3 lata, z możliwością przedłużenia umowy po upływie ustalonego terminu.
2.Grunt przeznaczony jest do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej dla właściciela nieruchomości przyległej nr 387/11.
3.Nieruchomość objęta niniejszym wykazem zgodnie z planem ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta Pisz stanowi teren istniejących i projektowanych usług ogólnomiejskich.
4.Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do 30 września każdego roku,
na konto Urzędu Gminy i Miasta w Piszu Nr 53-10204753-101300609 w PKO PB S.A. O/Pisz
lub w kasie Urzędu.
5.Sposób wykorzystania i zagospodarowania gruntu musi być zgodny z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Dzierżawca powinien wystąpić z wnioskiem do tutejszego Urzędu o wydanie tej decyzji.
6.Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j.od dnia 29 lipca 2003 roku
do dnia 18 sierpnia 2003 roku.
Data powstania: środa, 30 lip 2003 13:35
Data opublikowania: środa, 30 lip 2003 14:10
Data przejścia do archiwum: wtorek, 19 sie 2003 08:38
Opublikował(a): Grażyna Wnęta
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 1566 razy