BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

XXXII Sesja

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ W PISZU INFORMUJE, ŻE XXXII SESJA RADY MIEJSKIEJ W PISZU ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 29 WRZEŚNIA 2021 ROKU O GODZINIE 14:00 W SALI NR 15 URZĘDU MIEJSKIEGO W PISZU
 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr XXXI/2021 z obrad Sesji Rady Miejskiej.
 4. Informacja Burmistrza Pisza z działalności pomiędzy sesjami Rady Miejskiej w Piszu.
 5. Zapytania i wnioski sołtysów.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pisz za I półrocze 2021 roku, informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2024 oraz informacja o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na rok 2021.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian do regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Pisz i przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wschodniej części wsi Łupki.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej na terenie gminy Pisz, stanowiącej własność Gminy Pisz.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, położonej na terenie gminy Pisz.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej na terenie gminy Pisz, stanowiącej własność Gminy Pisz.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży części nieruchomości położonej na terenie gminy Pisz, stanowiącej współwłasność Gminy Pisz.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej na terenie gminy Pisz, stanowiącej własność Gminy Pisz.
 16. Odpowiedzi na zapytania sołtysów.
 17. Informacja o udzielonych odpowiedziach na złożone interpelacje i zapytania radnych.
 18. Wolne wnioski i informacje.
 19. Zamknięcie obrad.

                                                                                                              Przewodniczący Rady

                                                                                                                 Edmund Lipnicki

Data powstania: czwartek, 23 wrz 2021 07:48
Data opublikowania: czwartek, 23 wrz 2021 07:51
Opublikował(a): Małgorzata Dykty
Zaakceptował(a): Małgorzata Dykty
Artykuł był czytany: 717 razy