BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o petycji

Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870) Burmistrz Pisza informuje o petycji złożonej w dniu 29 września 2021 r. w sprawie podziału systemu nauki ze względu na zaszczepionych uczniów przeciw COVID-19 i niezaszczepionych. Jednocześnie Burmistrz Pisza informuje, że petycja zostanie rozpatrzona do dnia 29.12.2021 r. W załączeniu skan złożonej petycji.
Pliki do pobrania: