BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

W Wydziale Architektury i Budownictwa prowadzone są rejestry:

1. Rejestr wydanych decyzji ustalających warunki zabudowy i zagospodarowania terenu.
2. Rejestr inwestycji zawierających raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
3. Rejestr opnii dotyczących projektów reklam.
4. Rejestr miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Pisz oraz wniosków o ich sporządzenie lub zmianę.
5. Rejestr uchwał o przystąpienie do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Pisz.
6. Rejestr wydanych wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Pisz.
7.Rejestr opinii projektów podziałów
Data powstania: poniedziałek, 25 sie 2003 13:13
Data opublikowania: czwartek, 28 sie 2003 13:40
Data przejścia do archiwum: niedziela, 6 maj 2007 18:58
Opublikował(a): Małgorzata Borak
Zaakceptował(a): Małgorzata Borak
Artykuł był czytany: 3463 razy