BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o petycji

Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach /Dz. U. z 2018 r. poz. 870/ Burmistrz Pisza informuje o petycji złożonej w dniu 21.11.2022 r. w sprawie przeprowadzenia natychmiastowego remontu obiektów znajdujących się na terenie miasta Pisz. Jednocześnie Burmistrz Pisza informuje, że petycja zostanie rozpatrzona do dnia 21.02.2023 r. W załączeniu skan złożonej petycji.
Pliki do pobrania: