BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

LXVI Sesja

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ W PISZU INFORMUJE, ŻE LXVI SESJA RADY MIEJSKIEJ W PISZU ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 28 WRZEŚNIA 2023 ROKU O GODZINIE 14:00 W SALI NR 15 URZĘDU MIEJSKIEGO W PISZU

1. Otwarcie obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu Nr LXV/2023 z obrad Sesji Rady Miejskiej w Piszu.

4. Informacja Burmistrza Pisza z działalności pomiędzy sesjami Rady Miejskiej w Piszu.

5. Zapytania i wnioski sołtysów.

6. Odpowiedzi na zapytania i wnioski sołtysów.

7. Interpelacje i zapytania radnych.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pisz na lata 2023-2026.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na rok 2023.

10. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, położonej na terenie gminy Pisz.

11. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, położonej na terenie gminy Pisz.

12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Zespołu do opiniowania kandydatów na ławników.

13. Podjęcie uchwały w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie informacji o kandydatach na ławników.

14. Informacja o udzielonych odpowiedziach na złożone interpelacje i zapytania radnych.

15. Wolne wnioski i informacje.

16. Zamknięcie posiedzenia.

 

                                                                                                  Przewodniczący Rady

                                                                                                     Edmund Lipnicki

Data powstania: piątek, 22 wrz 2023 09:50
Data opublikowania: piątek, 22 wrz 2023 09:53
Opublikował(a): Małgorzata Dykty
Zaakceptował(a): Małgorzata Dykty
Artykuł był czytany: 214 razy