BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

LXIX Sesja

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ W PISZU INFORMUJE, ŻE LXIX SESJA RADY MIEJSKIEJ W PISZU ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 14 GRUDNIA 2023 ROKU O GODZINIE 13:00 W SALI NR 15 URZĘDU MIEJSKIEGO W PISZU  
 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr LXVIII/2023 z obrad Sesji Rady Miejskiej w Piszu.
 4. Informacja Burmistrza Pisza z działalności pomiędzy sesjami Rady Miejskiej w Piszu.
 5. Zapytania i wnioski sołtysów.
 6. Odpowiedzi na zapytania i wnioski sołtysów.
 7. Interpelacje i zapytania radnych.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pisz na lata 2023-2026.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na rok 2023.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu – pomoc Gminy Pisz ” na lata 2024 – 2028.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku, pomocy rzeczowej w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028.
 14. Informacja o udzielonych odpowiedziach na złożone interpelacje i zapytania radnych.
 15. Wolne wnioski i informacje.
 16. Zamknięcie posiedzenia.

                                                                                                                              Przewodniczący Rady

                                                                                                                                Edmund Lipnicki

Data powstania: piątek, 8 gru 2023 08:47
Data opublikowania: piątek, 8 gru 2023 08:59
Opublikował(a): Małgorzata Dykty
Zaakceptował(a): Małgorzata Dykty
Artykuł był czytany: 132 razy