BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO W OLSZTYNIE

informacja o miejscu, czasie i terminie składania sprawozdań finansowych komitetów wyborczych biorących udział w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, które odbyły się w dniu 12 listopada 2006 r. oraz w dniu 26 listopada 2006 r., oraz informacja o miejscu, czasie i sposobie udostępniania ich do wglądu
KOMUNIKAT
KOMISARZA WYBORCZEGO
W OLSZTYNIE

z 31 stycznia 2007 r.


Na podstawie art. 84 ust. 6 ustawy z 16 lipca 1998 r.— Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 ze zm.) oraz na podstawie § 2 pkt 1 ppkt 6 lit c Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie określenia właściwości terytorialnej komisarzy wyborczych, właściwości rzeczowej w zakresie wykonywania czynności o charakterze ogólnowojewódzkim oraz trybu pracy komisarzy wyborczych (M.P. Nr 13, poz. 225 ze zm.)

podaje się do publicznej wiadomości

informację o miejscu, czasie i terminie składania sprawozdań finansowych komitetów wyborczych biorących udział w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmiku województwa oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, które odbyły się w dniu 12 listopada 2006 r. oraz w dniu 26 listopada 2006 r., oraz informację o miejscu, czasie i sposobie udostępniania ich do wglądu


Pełnomocnik finansowy komitetu wyborczego w terminie 3 miesięcy od dnia wyborów przedkłada sprawozdanie finansowe organowi, któremu komitet złożył zawiadomienie o utworzeniu komitetu. Sprawozdania finansowe będą udostępniane do wglądu na wniosek zainteresowanych podmiotów zgodnie z art. 84b ust. 1 ww. ustawy w:

— Delegaturze Krajowego Biura Wyborczego w Olsztynie,
al. Piłsudskiego 7/9 (gmach Urzędu Wojewódzkiego), pok. 255

— Delegaturze Krajowego Biura Wyborczego w Elblągu,
ul. Wojska Polskiego 1 (gmach Urzędu Wojewódzkiego), pok. 29

codziennie – od poniedziałku do piątku w godz. od 8.30 do 15.30 do:

— 12 marca br. komitety zobowiązane do złożenia
sprawozdania do 12.02.2007 r.

— 26 marca br. komitety zobowiązane do złożenia
sprawozdania do 26.02.2007 r.
KOMISARZ WYBORCZY
w OLSZTYNIE
(-) Zbigniew Paturalski
Data powstania: piątek, 9 lut 2007 12:08
Data opublikowania: piątek, 9 lut 2007 13:04
Data przejścia do archiwum: wtorek, 7 sie 2007 12:13
Opublikował(a): Jarosław Andrzej Turski
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 2645 razy