BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wydział Spraw Obywatelskich, Promocji i Turystyki

realizuje zadania w zakresie:
- ewidencji ludności i dowodów osobistych,
- ewidencji działalności gospodarczej,
- zezwoleń na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych,
- licencji na prowadzenie przewozu osobowego taksówką,
- promocji gminy,
- współpracy z zagranicą,
- kultury, sportu, ochrony zdrowia,
- współpracy z organizacjami pozarządowymi,
- zezwoleń na zbiórki publiczne i imprezy masowe,
- przyjmowania zawiadomień o zgromadzeniach,
- współpracy z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- zezwoleń na wykonywanie zbiorowego transportu osobowego,
- administrowania świetlicami wiejskimi
- spraw wojskowych, obrony cywilnej, ochrony p.poż
Data powstania: piątek, 21 lis 2003 15:54
Data opublikowania: piątek, 21 lis 2003 16:01
Data edycji: piątek, 22 paź 2004 21:54
Data przejścia do archiwum: piątek, 4 maj 2007 11:12
Opublikował(a): Grażyna Leszczyńska
Zaakceptował(a): Grażyna Leszczyńska
Artykuł był czytany: 2994 razy
Ilość edycji: 1