BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zadania Samodzielnego stanowiska pracy ds. Zamówień Publicznych

Do zadań Samodzielnego stanowiska pracy ds. Zamówień Publicznych należy w szczególności:

1) Udział w prowadzeniu spraw związanych z udzielaniem zamówień publicznych i ich dokumentacji w myśl ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych w zakresie działania całego Urzędu, 

2) Prowadzenie szkoleń pracowników Urzędu z zakresu przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, 

3) Prowadzenie wszelkiego rodzaju rejestrów i ewidencji dotyczących udzielanych przez Urząd zamówień publicznych, 

4) Kompleksowe doradztwo i prowadzenie działalności informacyjnej na rzecz Urzędu i jednostek organizacyjnych Gminy w zakresie realizacji zamówień publicznych, 

5) Opracowywanie przepisów wewnętrznych regulujących sprawy z zakresu zamówień publicznych w Urzędzie, 

6) Prowadzenie spraw związanych z zatwierdzaniem jednostkom organizacyjnym Urzędu wyboru trybu udzielania zamówienia publicznego, 

7) Nadzór nad prawidłowością udzielania zamówień publicznych przez Gminę, 

8) Ewidencja umów na dostarczanie towarów i usług zawieranych przez Gminę, 

9) Sporządzanie sprawozdań z zakresu udzielanych przez Gminę zamówień publicznych, 

10) Współdziałanie z innymi jednostkami organizacyjnymi Urzędu w sprawach związanych ze zgłoszonymi do dofinansowania ze środków pomocowych Unii Europejskiej projektami Gminy, 

11) Współdziałanie z Wydziałem Inwestycji i Pozyskiwania Funduszy Unijnych w zakresie realizacji zadań Wydziału. 

12) Prowadzenie spraw związanych z obsługą Zgromadzeń Wspólników spółek będących w 100% własnością Gminy, 

13) Wykonywanie praw i obowiązków wspólnika w spółkach prawa handlowego, w których Gmina posiada udziały. 

Data powstania: niedziela, 27 maj 2007 21:15
Data opublikowania: niedziela, 27 maj 2007 21:16
Data przejścia do archiwum: piątek, 23 sty 2015 19:37
Opublikował(a): Lech Szumowski
Zaakceptował(a): Lech Szumowski
Artykuł był czytany: 5077 razy