BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Do zadań obsługi Rady Miejskiej należy w szczególności:

pok. nr. 9
tel. 87 42 41 224; centrala wew. 224

Inspektor - Małgorzata Dykty


Do zadań obsługi Rady Miejskiej należy w szczególności:

 1. Organizacyjno-techniczne przygotowywanie sesji Rady oraz spotkań i narad zwoływanych przez Przewodniczącego Rady.
 2. Prowadzenie dokumentacji związanej z obsługą sesji Rady i posiedzeń komisji Rady.
 3. Udostępnianie uchwał Rady.
 4. Prowadzenie zbioru aktów prawa miejscowego wydawanych przez Radę.
 5. Opracowywanie projektów uchwał Rady w sprawach dotyczących funkcjonowania Rady i jej komisji.
 6. Prowadzenie spraw finansowych związanych z funkcjonowaniem Rady.
 7. Przekazywanie do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego i Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie uchwał Rady.
 8. Prowadzenie spraw związanych z nadawaniem przez Radę honorowego obywatelstwa.
 9. Prowadzenie rejestru interpelacji, zapytań i wniosków radnych.
 10. Opracowywanie do publikacji i udostępnianie aktów prawnych stanowionych przez Radę.
 11. Sporządzanie i przekazywanie sprawozdań dla Głównego Urzędu Statystycznego.
 12. Przygotowywanie wyborów ławników sądowych.
 13. Prowadzenie dokumentacji Przewodniczącego Rady. 
Data powstania: niedziela, 30 gru 2007 18:14
Data opublikowania: niedziela, 30 gru 2007 18:19
Opublikował(a): Lech Szumowski
Zaakceptował(a): Lech Szumowski
Artykuł był czytany: 8852 razy