BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości.

Nieruchomości przeznaczone do wydzierżawienia.
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /jedn.tekst Dz.U. z 2000r. Nr 46, poz.543 z późn. zm./
-Położenie nieruchomości - Pisz, Al.Turystów,
-Numer działki nr /część/ 17,
-Numer KW-13027,
-Powierzchnia nieruchomości-1155m2,
-Opis nieruchomości-teren do użytkowania na działalność gospodarczą,z możliwością zagospodarowania,
-Roczna wysokość czynszu-1500,00zł (brutto).

1.Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do wydzierżawienia na 3 lata
z możliwością przedłużenia umowy po upływie ustalonego terminu.
2.Grunt przeznaczony jest do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej.
3.Nieruchomość objęta niniejszym wykazem zgodnie z planem ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta Pisz stanowi teren istniejących ogrodów działkowych w trakcie budowy drogi obwodowej.
4.Sposób wykorzystania i użytkowania gruntu musi być zgodny z decyzją o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu.Zainteresowane osoby winny wystąpić z wnioskiem do tutejszego Urzędu o wydanie tej decyzji.
5.Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do 30 września każdego roku , na konto Urzędu Gminy i Miasta w Piszu Nr 53-10204753-101300609 w PKO PB S.A. O/Pisz lub w kasie Urzędu.
6.Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j.od dnia 30 czerwca 2003 roku do dnia 21 lipca 2003 roku.
Data powstania: wtorek, 1 lip 2003 13:31
Data opublikowania: wtorek, 1 lip 2003 13:56
Data przejścia do archiwum: wtorek, 22 lip 2003 07:00
Opublikował(a): Ewa Żmijewska
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 1737 razy