BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości

Nieruchomości do sprzedaży położone we wsi Zdory gm. Pisz, stanowiące własność Gminy Pisz.
Burmistrz Gminy i Miasta w Piszu ogłasza wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Pisz przeznaczonych do sprzedaży położonych we wsi Kwik gmina Pisz, składających się z działek oznaczonych nr geod.125/4 o pow. 2.821m2 i nr 126/2, 125/3 o pow. 822m2, zabudowanych obiektami poszkolnymi oraz nieruchomości położonej we wsi Zdory gmina Pisz oznaczonej nr 121/2 o pow. 4.588m2 , zabudowanej obiektami poszkolnymi.
Wykaz podaje się do publicznej wiadomości w okresie od 27-06-2003r. do 17-07-2003r.
poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy i Miasta w Piszu przy ul. Gizewiusza 5 II piętro.
Bliższe informacje na temat zbywanych nieruchomości można uzyskać w Wydziale Geodezji tut.Urzędu lub tel. /0-87/ 423-56-53.
Data powstania: środa, 2 lip 2003 09:28
Data opublikowania: środa, 2 lip 2003 09:46
Data przejścia do archiwum: środa, 13 sie 2003 11:22
Opublikował(a): Ewa Żmijewska
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 1780 razy