BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

na budowę oświetlenia terenu osiedla położonego pomiędzy ulicą Konopnickiej a ulicą Czerniewskiego w Piszu
Burmistrz Pisza informuje, iż w dniu 20 września 2011 roku w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 297036-2011 zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu na budowę oświetlenia terenu osiedla położonego pomiędzy ulicą Konopnickiej a ulicą Czerniewskiego w Piszu. Zgodnie z art. 42 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) na niniejszej stronie internetowej zostaje zamieszczona specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

Termin składania ofert - 5 października 2011 r., godz. 10:00.

Poniżej treść ogłoszenia zgodnie z treścią formularza stanowiącego załącznik nr 1 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 12, poz. 69) oraz pełna wersja SIWZ w wersji elektronicznej.

Data powstania: wtorek, 20 wrz 2011 15:07
Data opublikowania: wtorek, 20 wrz 2011 15:17
Data przejścia do archiwum: czwartek, 6 paź 2011 07:31
Opublikował(a): Bartłomiej Sienkiewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1545 razy