BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

na świadczenie usług w zakresie wyłapywania bezdomnych i pozbawionych opieki psów z terenu Gminy Pisz oraz ich utrzymania
Burmistrz Pisza informuje, iż w dniu 18 października 2011 roku w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 340180-2011 zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu na świadczenie usług w zakresie wyłapywania bezdomnych i pozbawionych opieki psów z terenu Gminy Pisz oraz ich utrzymania. Zgodnie z art. 42 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) na niniejszej stronie internetowej zostaje zamieszczona specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

Termin składania ofert - 26 października 2011 r., godz. 10:00.

Poniżej treść ogłoszenia zgodnie z treścią formularza stanowiącego załącznik nr 1 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 12, poz. 69) oraz pełna wersja SIWZ w wersji elektronicznej.

Pliki do pobrania:

Data powstania: wtorek, 18 paź 2011 12:43
Data opublikowania: wtorek, 18 paź 2011 14:39
Data przejścia do archiwum: środa, 26 paź 2011 13:37
Opublikował(a): Bartłomiej Sienkiewicz
Zaakceptował(a): Wiesław Pupek
Artykuł był czytany: 1124 razy