BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o przetargu .

Wydzierżawienie działki w Zdorach.
Burmistrz Gminy i Miasta Pisz ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony na
wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz.

- Położenie nieruchomości - Zdory , gmina Pisz,
- Opis nieruchomości - grunt przeznaczony do użytkowania na cele rolne ,
- Numer działki - 165
- Powierzchnia działki - 4.900 m2,
- Numer KW - 3599
- Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego - 50,-zł. /brutto/
- Wadium - 10,-zł.


1. Przetarg odbędzie się dnia 20 kwietnia 2004 r. o godz. 11 . 00 w sali nr 58
w budynku Urzędu Gminy i Miasta w Piszu przy ul. Gizewiusza 5.
2. Nieruchomość przeznaczona jest do wydzierżawienia na okres trzech lat.
3. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego gminy Pisz , nieruchomość
przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.
4. Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do dnia 30 września
każdego roku na konto Urzędu Gminy i Miasta w Piszu Nr 53-10204753-101300609
w PKO BP S.A. O)Pisz lub w kasie tut. Urzędu.
5. Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego lub
zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca nie wygra przetargu.
6. Niezawarcie umowy dzierżawy, powoduje przepadek wadium na rzecz
ogłaszającego przetarg.
7. Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Gminy i Miasta w Piszu podane wyżej
lub w kasie tutejszego Urzędu pok. nr 51 do dnia 20 kwietnia 2004r.
do godz. 10 30.
Data powstania: czwartek, 1 kwi 2004 09:46
Data opublikowania: czwartek, 1 kwi 2004 10:56
Data przejścia do archiwum: wtorek, 20 kwi 2004 10:56
Opublikował(a): Grażyna Wnęta
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1695 razy