BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - HEJDYK

na przebudowę drogi gminnej nr 174002N w miejscowości Hejdyk na dz. o nr geod. 196/1, 196/2, 196/3

Burmistrz Pisza informuje, iż w dniu 23 marca 2017 roku w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 50166-2017 zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu na przebudowę drogi gminnej nr 174002N w miejscowości Hejdyk na dz. o nr geod. 196/1, 196/2, 196/3. Zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.) na niniejszej stronie internetowej zostaje zamieszczona specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

Termin składania ofert – 7 kwietnia 2017 r., godz. 10:00.

Poniżej treść ogłoszenia zgodnie z treścią formularza stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych (Dz. U. poz. 1127) oraz pełna wersja SIWZ w wersji elektronicznej.

Data powstania: czwartek, 23 mar 2017 14:30
Data opublikowania: czwartek, 23 mar 2017 14:45
Data przejścia do archiwum: piątek, 7 kwi 2017 10:47
Opublikował(a): Joanna Banach
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 779 razy