BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - POGOBIE ŚREDNIE

na przebudowę drogi gminnej w m. Pogobie Średnie na dz. o nr geod. 122/1

Burmistrz Pisza informuje, iż w dniu 27 marca 2017 roku w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 52504-2017 zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu na przebudowę drogi gminnej w m. Pogobie Średnie na dz. o nr geod. 122/1. Zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.) na niniejszej stronie internetowej zostaje zamieszczona specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

Termin składania ofert – 11 kwietnia 2017 r., godz. 10:00.

Poniżej treść ogłoszenia zgodnie z treścią formularza stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych (Dz. U. poz. 1127) oraz pełna wersja SIWZ w wersji elektronicznej.

Data powstania: poniedziałek, 27 mar 2017 15:24
Data opublikowania: poniedziałek, 27 mar 2017 15:51
Data przejścia do archiwum: środa, 12 kwi 2017 07:25
Opublikował(a): Joanna Banach
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 828 razy