BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

na budowę parkingu przy ul. Kopernika w Piszu

Zamawiający – Gmina Pisz na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą – unieważnia ww. postępowanie, z uwagi na fakt, iż cena najkorzystniejszej oferty, przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 UZASADNIENIE

 W dniu 18 maja 2017 roku Zamawiający – Gmina Pisz wszczął w drodze przetargu nieograniczonego postępowanie dotyczące udzielenia zamówienia publicznego na budowę parkingu przy ul. Kopernika w Piszu. W odpowiedzi na powyższe ogłoszenie zostały złożone trzy oferty  niepodlegające odrzuceniu.

Cena najkorzystniejszej oferty wyniosła 213.549,87 zł brutto, natomiast Zamawiający na realizację tego zadania może przeznaczyć 179.607,05 zł brutto.

 W związku z powyższym mając na uwadze art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy, mówiący o tym, że unieważnia się postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty  lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, postępowanie o udzielenie zamówienia zostało unieważnione.

Data powstania: wtorek, 6 cze 2017 14:02
Data opublikowania: wtorek, 6 cze 2017 15:53
Data przejścia do archiwum: środa, 14 cze 2017 09:29
Opublikował(a): Joanna Banach
Zaakceptował(a): Andrzej Kurpiewski
Artykuł był czytany: 782 razy