BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

na dostawę średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Liskach

Ogłoszenie nr 500033057-N-2017 z dnia 25-09-2017 r.


Pisz:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu


INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 590459-N-2017
Data: 19/09/2017

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


Gmina Pisz, Krajowy numer identyfikacyjny 526506000000, ul. ul. Gustawa Gizewiusza  5, 12200   Pisz, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 087 4241200, 4241223, e-mail bartlomiej.sienkiewicz@pisz.home.pl, faks 874 235 429.
Adres strony internetowej (url): www.pisz.pl/bip


SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU


II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2017-09-27, godzina: 10:00
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2017-09-28, godzina: 10:00


Data powstania: poniedziałek, 25 wrz 2017 08:48
Data opublikowania: poniedziałek, 25 wrz 2017 08:50
Data przejścia do archiwum: piątek, 29 wrz 2017 09:05
Opublikował(a): Bartłomiej Sienkiewicz
Zaakceptował(a): Bartłomiej Sienkiewicz
Artykuł był czytany: 673 razy