BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

na budowę ulicy Słubickiej w Piszu

Burmistrz Pisza informuje, iż w dniu 16 stycznia 2018 roku w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 506116-N-2018 zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu na budowę ulicy Słubickiej w Piszu. Zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.) na niniejszej stronie internetowej zostaje zamieszczona specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

Termin składania ofert – 31 stycznia 2018 r., godz. 10:00.

Poniżej treść ogłoszenia zgodnie z treścią formularza stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych (Dz. U. poz. 1127) oraz pełna wersja SIWZ w wersji elektronicznej.

Data powstania: wtorek, 16 sty 2018 15:03
Data opublikowania: wtorek, 16 sty 2018 15:17
Data przejścia do archiwum: czwartek, 1 lut 2018 07:46
Opublikował(a): Joanna Banach
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1063 razy