BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

na przebudowę umocnienia brzegów rzeki Pisy wraz z budową basenu portowego i budową kładki pieszej pod mostem kolejowym

Burmistrz Pisza informuje, iż w dniu 1 lutego 2018 roku w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 513187-N-2018 zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu na na przebudowę umocnienia brzegów rzeki Pisy wraz z budową basenu portowego i budową kładki pieszej pod mostem kolejowym. Zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.) na niniejszej stronie internetowej zostaje zamieszczona specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

UWAGA! Zmiana terminu składania ofert – 27 lutego 2018 r., godz. 10:00.

Poniżej treść ogłoszenia zgodnie z treścią formularza stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych (Dz. U. poz. 1127) oraz pełna wersja SIWZ w wersji elektronicznej.

Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 1 lut 2018 17:09
Data opublikowania: czwartek, 1 lut 2018 18:00
Data edycji: środa, 14 lut 2018 12:58
Data przejścia do archiwum: wtorek, 27 lut 2018 11:20
Opublikował(a): Bartłomiej Sienkiewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 2310 razy
Ilość edycji: 3