BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

na usunięcie 2 szt. drzew rosnących na terenach stanowiących własność Gminy Pisz

Burmistrz Pisza informuje, iż w dniu 16 lutego 2018 roku w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 519734-N-2018 zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu na usunięcie 2 szt. drzew rosnących na terenach stanowiących własność Gminy Pisz. Zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.) na niniejszej stronie internetowej zostaje zamieszczona specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

UWAGA! Zzmiana terminu składania ofert – 27 lutego 2018 r., godz. 08:00.

Poniżej treść ogłoszenia zgodnie z treścią formularza stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych (Dz. U. poz. 1127) oraz pełna wersja SIWZ w wersji elektronicznej.

Data powstania: piątek, 16 lut 2018 18:29
Data opublikowania: piątek, 16 lut 2018 19:23
Data edycji: piątek, 23 lut 2018 11:44
Data przejścia do archiwum: wtorek, 27 lut 2018 11:21
Opublikował(a): Bartłomiej Sienkiewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1515 razy
Ilość edycji: 1