BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

na przebudowę parkingu i dróg dojazdowych przy ul. Rybackiej w Piszu na dz. o nr geod. 1418, 1419/1, 1419/6, 1419/4

 


Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.) dokonał zmiany w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej SIWZ, polegającej na zmianie Załącznika nr 7 do SIWZ (przedmiar robót), który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszej informacji.


 


Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w związku z niniejszą zmianą treści SIWZ nie przewiduje przesunięcia terminu składania ofert, który upływa z dniem 27 marca 2018 r. o godzinie 10:00.


 


Informacja o zmianie treści SIWZ stanowi integralną część SIWZ na przebudowę parkingu i dróg dojazdowych przy ul. Rybackiej w Piszu na dz. o nr geod. 1418, 1419/1, 1419/6, 1419/4.


 


Załącznik:


- Załącznik nr 7 do SIWZ – przedmiar robót (ZMIENIONY)

Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 15 mar 2018 13:50
Data opublikowania: czwartek, 15 mar 2018 14:03
Data przejścia do archiwum: wtorek, 27 mar 2018 11:00
Opublikował(a): Joanna Banach
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 717 razy