BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

na adaptację budynku garażowego na potrzeby pralni Piskiego Zakładu Aktywizacji Zawodowej „Wieża” w Piszu
Ogłoszenie nr 500078423-N-2018 z dnia 11-04-2018 r.
Pisz:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 538087-N-2018
Data: 29/03/2018
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Piski Zakład Aktywności Zawodowej "Wieża" w Piszu, Krajowy numer identyfikacyjny ---, ul. Gdańska  11, 12-200  Pisz, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 516765400, e-mail pzaz.wieza@wp.pl, faks .
Adres strony internetowej (url): www.pisz.pl/bip
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-04-13, godzina: 12:00
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-04-17, godzina: 12:00
Data powstania: środa, 11 kwi 2018 13:17
Data opublikowania: środa, 11 kwi 2018 16:34
Data przejścia do archiwum: wtorek, 17 kwi 2018 12:53
Opublikował(a): Bartłomiej Sienkiewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 710 razy