BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

na adaptację budynku garażowego na potrzeby pralni Piskiego Zakładu Aktywizacji Zawodowej „Wieża” w Piszu

Piski Zakład Aktywności Zawodowej "Wieża" w Piszu informuje, iż w procedurze zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, w przedmiocie zamówienia: „Adaptacja budynku garażowego na potrzeby pralni Piskiego Zakładu Aktywizacji Zawodowej „Wieża” w Piszu”, została złożona jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu.

 

Wybrano ofertę złożoną przez Jacka Olszewskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą PHU GROT Jacek Olszewski, z siedzibą w Piszu, przy ul. Czerniewskiego 16, za łączną cenę 1.285.350,00 zł brutto za realizację przedmiotu zamówienia określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”.

 

Oferta Wykonawcy spełnia wszystkie wymagania określone w SIWZ oraz według kryteriów przyjętych w SIWZ uzyskała najwyższą liczbę punktów, w wyniku czego wygrywa przetarg jako najkorzystniejsza złożona oferta.

 

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

 

Nazwa i adres Wykonawcy:

Oferta nr 1

PHU GROT Jacek Olszewski

Ul. Czerniewskiego 16

12-200 Pisz

Liczba pkt w kryterium: łączna cena brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia – 60%:

Oferta nr 1 (1 285 350,00 : 1 285 350,00)x60 = 60,00 pkt

Liczba pkt w kryterium: długość okresu udzielonej gwarancji – 30%:

Oferta nr 1 (36 miesięcy) = 0 pkt

Liczba pkt w kryterium: termin wykonania przedmiotu zamówienia – 10%:

Oferta nr 1 (do dnia 30 listopada 2018 r.) = 0 pkt

Razem

60,00 pkt

 

 

Zamawiający informuje o nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów.

Data powstania: środa, 13 cze 2018 12:05
Data opublikowania: środa, 13 cze 2018 12:05
Data przejścia do archiwum: czwartek, 21 cze 2018 09:32
Opublikował(a): Bartłomiej Sienkiewicz
Zaakceptował(a): Bartłomiej Sienkiewicz
Artykuł był czytany: 559 razy