BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego
Ogłoszenie nr 500146109-N-2018 z dnia 26-06-2018 r.
Pisz:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 568130-N-2018
Data: 05/06/2018
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Pisz, Krajowy numer identyfikacyjny 526506000000, ul. ul. Gustawa Gizewiusza  5, 12200   Pisz, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 87 4241200, 4241223, e-mail bartlomiej.sienkiewicz@pisz.home.pl, faks 874 235 429.
Adres strony internetowej (url): www.pisz.pl/bip
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-06-29, godzina: 10:00
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-07-03, godzina: 10:00
 
Data powstania: wtorek, 26 cze 2018 11:31
Data opublikowania: wtorek, 26 cze 2018 11:53
Data przejścia do archiwum: wtorek, 3 lip 2018 13:05
Opublikował(a): Bartłomiej Sienkiewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 460 razy