BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

na opracowanie dokumentacji projektowych przebudowy ulic w Piszu: Jastrzębiej, Bocianiej, Sowiej, Orlej, Gołębiej, Bukowej, Jesionowej, Jodłowej, Sosnowej, Grabowej (droga na dz. o nr geod. 1696), Dębowej, Brzozowej, Topolowej, Jasnej, Misińskiego, Miodowej, Suwalskiej, Piwnej, Żytniej, Smoczej, Pszenicznej, Wilczej, Rysiej, Ogrodowej, Łąkowej, Zielnej oraz drogi na dz. o nr geod. 148/19, 148/4, 142/20 obręb Pisz 2

Zamawiający – Gmina Pisz informuje, iż w procedurze zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, w przedmiocie zamówienia: „Opracowanie dokumentacji projektowych przebudowy ulic w Piszu: Jastrzębiej, Bocianiej, Sowiej, Orlej, Gołębiej, Bukowej, Jesionowej, Jodłowej, Sosnowej, Grabowej (droga na dz. o nr geod. 1696), Dębowej, Brzozowej, Topolowej, Jasnej, Misińskiego, Miodowej, Suwalskiej, Piwnej, Żytniej, Smoczej, Pszenicznej, Wilczej, Rysiej, Ogrodowej, Łąkowej, Zielnej oraz drogi na dz. o nr geod. 148/19, 148/4, 142/20 obręb Pisz 2”, zostały złożone cztery oferty, w tym dwie niepodlegające odrzuceniu.

Wybrano ofertę złożoną przez DROGOWIEC Sp. z o.o., z siedzibą w Białymstoku, przy ul. Zwierzynieckiej 10/3, za łączną cenę 184.758,30 zł brutto za realizację przedmiotu zamówienia określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”.

Oferta Wykonawcy spełnia wszystkie wymagania określone w SIWZ oraz według kryteriów przyjętych w SIWZ uzyskała najwyższą liczbę punktów, w wyniku czego wygrywa przetarg jako najkorzystniejsza złożona oferta.

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

Nazwa i adres Wykonawcy:
Oferta nr 3
DROGOWIEC Sp. z o.o.
ul. Zwierzyniecka 10 lok. 3
15-333 Białystok
Liczba pkt w kryterium: łączna cena brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia – 60 %:
Oferta nr 3 (184 758,30 : 184 758,30)x60x4 = 240,00 pkt
Liczba pkt w kryterium: doświadczenie personelu kluczowego – 40 %:
Oferta nr 3 (4 dokumentacje) = 40 pkt x 4 = 160,00 pkt
Razem
400,00 pkt

Nazwa i adres Wykonawcy:
Oferta nr 4
ADO-M PROJEKT Andrzej Dobruch
ul. Nałkowskiej 13
09-200 Sierpc
Liczba pkt w kryterium: łączna cena brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia – 60 %:
Oferta nr 4 (184 758,30 : 261 075,53)x60x4 = 170,40 pkt
Liczba pkt w kryterium: doświadczenie personelu kluczowego – 40 %:
Oferta nr 4 (4 dokumentacje) = 40 pkt x 4 = 160,00 pkt
Razem
330,40 pkt

Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone:

Nazwa i adres Wykonawcy:
Oferta nr 1
ROAD CONCEPT Renata Kozak
ul. Sienkiewicza 21
11-600 Węgorzewo

Nazwa i adres Wykonawcy:
Oferta nr 2
Pracownia Projektowa KOMI Sp. z o.o.
ul. Waszyngtona 24/197
15-274 Białystok

Zamawiający informuje o nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów.

Data powstania: środa, 4 lip 2018 13:07
Data opublikowania: środa, 4 lip 2018 14:07
Data przejścia do archiwum: czwartek, 12 lip 2018 09:10
Opublikował(a): Bartłomiej Sienkiewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 622 razy