BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

na dostawę i montaż sprzętu pralniczego w ramach projektu pn.: „Adaptacja budynku garażowego na potrzeby pralni dla PZAZ „Wieża” w Piszu”

Piski Zakład Aktywności Zawodowej "Wieża" w Piszu informuje, iż w dniu 16 października 2018 roku w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 637013-N-2018 zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu na dostawę i montaż sprzętu pralniczego w ramach projektu pn.: „Adaptacja budynku garażowego na potrzeby pralni dla PZAZ „Wieża” w Piszu”. Zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.) na niniejszej stronie internetowej zostaje zamieszczona specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

UWAGA! ZMIANA TERMINU OTWARCIA OFERT - 5 listopada 2018 r., godz. 12:00.

UWAGA! ZMIANA TREŚCI SIWZ - szczegóły w odrębnym ogłoszeniu.

Poniżej treść ogłoszenia zgodnie z treścią formularza stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych (Dz. U. poz. 1127) oraz pełna wersja SIWZ w wersji elektronicznej.

Data powstania: wtorek, 16 paź 2018 13:40
Data opublikowania: wtorek, 16 paź 2018 16:40
Data edycji: wtorek, 23 paź 2018 14:33
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 5 lis 2018 13:52
Opublikował(a): Bartłomiej Sienkiewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 890 razy
Ilość edycji: 2