BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

na świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania ulic, dróg, chodników, parkingów, wiat, przystanków i zatok autobusowych oraz dojść do zatok na terenie miasta i gminy Pisz w sezonie 2018/2019 - zadanie nr 1 (teren miasta Pisz)

Zamawiający – Gmina Pisz na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą – unieważnia ww. postępowanie, z uwagi na fakt, iż cena najkorzystniejszej oferty, przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

UZASADNIENIE

 

W dniu 30 listopada 2018 roku Zamawiający – Gmina Pisz wszczął w drodze przetargu nieograniczonego postępowanie dotyczące udzielenia zamówienia publicznego na świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania ulic, dróg, chodników, parkingów, wiat, przystanków i zatok autobusowych oraz dojść do zatok na terenie miasta i gminy Pisz w sezonie 2018/2019 - zadanie nr 1 (teren miasta Pisz). W odpowiedzi na powyższe ogłoszenie została złożona jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu.

 

Cena najkorzystniejszej oferty wyniosła 362.000,00 zł brutto, natomiast Zamawiający na realizację tego zadania może przeznaczyć 336.750,17 zł brutto.

 

 

 

W związku z powyższym mając na uwadze art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy, mówiący o tym, że unieważnia się postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty  lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, postępowanie o udzielenie zamówienia zostało unieważnione.

Data powstania: wtorek, 11 gru 2018 13:59
Data opublikowania: wtorek, 11 gru 2018 17:05
Data przejścia do archiwum: środa, 19 gru 2018 08:22
Opublikował(a): Joanna Banach
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 526 razy