BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

na świadczenie usług w zakresie zarządzania i obsługi cmentarzy komunalnych

Zamawiający – Gmina Pisz na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą – unieważnia ww. postępowanie, z uwagi na fakt, iż cena najkorzystniejszej oferty, przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

 

UZASADNIENIE

 

W dniu 13 grudnia 2018 r. Zamawiający – Gmina Pisz wszczął w drodze przetargu nieograniczonego postępowanie dotyczące udzielenia zamówienia publicznego na świadczenie usług w zakresie zarządzania i obsługi cmentarzy komunalnych. W odpowiedzi na powyższe ogłoszenie została złożona jedna oferta  niepodlegająca odrzuceniu.

Cena najkorzystniejszej oferty wyniosła 213.429,60 zł brutto, natomiast Zamawiający na realizację tego zadania może przeznaczyć 197.271.66 zł brutto.

 

W związku z powyższym mając na uwadze art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy, mówiący o tym, że unieważnia się postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty  lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, postępowanie o udzielenie zamówienia zostało unieważnione.

 

Data powstania: poniedziałek, 24 gru 2018 12:04
Data opublikowania: poniedziałek, 24 gru 2018 12:20
Data przejścia do archiwum: środa, 2 sty 2019 07:17
Opublikował(a): Joanna Banach
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 532 razy