BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

na przebudowę dróg gminnych na działkach o numerach geod.: 1595, 1596, 1597, 1601, 1600, 1599 obręb Pisz 1 w ramach zadań inwestycyjnych pn. „Przebudowa ulicy Jastrzębiej w Piszu”, „Przebudowa ulicy Bocianiej w Piszu”, „Przebudowa ulicy Orlej w Piszu”, „Przebudowa ulicy Gołębiej w Piszu” oraz „Przebudowa ulicy Sowiej w Piszu”

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, z późn. zm.) dokonał następującej zmiany w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (zwanej dalej SIWZ):

Do załącznika nr 5 do SIWZ (dokumentacja projektowa) dodaje się:

            1) stałą organizację ruchu ul. Sowiej,

            2) stałą organizację ruch ul. Gołębiej,

            3) stałą organizacje ruchu ul. Orlej,

            4) stałą organizację ruchu ul. Bocianiej,

            5) stałą organizację ruchu ul. Jastrzębiej,

            6) opinię geotechniczną dla potrzeb rozpoznania warunków gruntowo- wodnych pod budowę dróg w miejscowości Pisz - ul. Jastrzębia,

            7) opinię geotechniczną dla potrzeb rozpoznania warunków gruntowo- wodnych pod budowę dróg w miejscowości Pisz - (ul. Bociania - ul. Gołębia,    ul. Bociania - ul. Sowia, ul. Bociania - ul. Orla),

 stanowiące załączniki do niniejszego protokołu.

 

Zamawiający informuje, iż w związku z niniejszą zmianą SIWZ nie przewiduje przesunięcia terminu składania ofert, który upływa z dniem 26 kwietnia 2019 r. o godzinie 10:00.

 

Informacja o zmianie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia stanowi integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia na przebudowę dróg gminnych na działkach o numerach geod.: 1595, 1596, 1597, 1601, 1600, 1599 obręb Pisz 1 w ramach zadań inwestycyjnych pn. „Przebudowa ulicy Jastrzębiej w Piszu”, „Przebudowa ulicy Bocianiej w Piszu”, „Przebudowa ulicy Orlej w Piszu”, „Przebudowa ulicy Gołębiej w Piszu” oraz „Przebudowa ulicy Sowiej w Piszu”.

 

Załączniki:

 - Załącznik Nr 5 do SIWZ – dokumentacja projektowa - projekt stałej organizacji ruchu ul. Sowiej w Piszu,

- Załącznik Nr 5 do SIWZ – dokumentacja projektowa - projekt stałej organizacji ruchu ul. Gołębiej w Piszu,

- Załącznik Nr 5 do SIWZ – dokumentacja projektowa - projekt stałej organizacji ruchu ul. Orlej w Piszu,

- Załącznik Nr 5 do SIWZ – dokumentacja projektowa - projekt stałej organizacji ruchu ul. Bocianiej w Piszu,

- Załącznik Nr 5 do SIWZ – dokumentacja projektowa - projekt stałej organizacji ruchu ul. Jastrzębiej w Piszu,

- Załącznik Nr 5 do SIWZ - dokumentacja projektowa - opinia geotechniczna dla potrzeb rozpoznania warunków gruntowo-wodnych pod budowę dróg w miejscowości Pisz - ul. Jastrzębia,

 - Załącznik Nr 5 do SIWZ - dokumentacja projektowa - opinia geotechniczna dla potrzeb rozpoznania warunków gruntowo-wodnych pod budowę dróg w miejscowości Pisz - (ul. Bociania - ul. Gołębia, ul. Bociania - ul. Sowia, ul. Bociania - ul. Orla)”.

 

 

 

 

Data powstania: czwartek, 18 kwi 2019 14:41
Data opublikowania: czwartek, 18 kwi 2019 15:05
Data przejścia do archiwum: sobota, 27 kwi 2019 08:07
Opublikował(a): Joanna Banach
Zaakceptował(a): Bartłomiej Sienkiewicz
Artykuł był czytany: 516 razy