BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE NR 1 DO TREŚCI SIWZ

na przebudowę ulicy Wąglickiej w Piszu

Do Zamawiającego w dniu 17 sierpnia 2020 r. wpłynęło zapytanie nr 1 dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej „SIWZ”) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę ulicy Wąglickiej w Piszu. Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) udziela odpowiedzi:

ZAPYTANIE NR 1:

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę treści SIWZ w tym zakresie.

 

Wyjaśnienie nie modyfikuje treści SIWZ, w związku z powyższym nie jest konieczne przedłużenie terminu składania ofert, który upływa z dniem 24 sierpnia 2020 r. o godzinie 10:00.

Niniejsze wyjaśnienie służy interpretacji i doprecyzowaniu postanowień SIWZ. Zamawiający, jak i Wykonawca,
są związani niniejszym wyjaśnieniem w równym stopniu, jak treścią SIWZ.

 

Załącznik:

treść zapytania nr 1

Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 20 sie 2020 10:04
Data opublikowania: czwartek, 20 sie 2020 11:02
Data przejścia do archiwum: wtorek, 25 sie 2020 09:06
Opublikował(a): Joanna Banach
Zaakceptował(a): Krystyna Marcińczyk
Artykuł był czytany: 130 razy