BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Ogłoszenie o UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

na wycenę nieruchomości położonych na terenie gminy Pisz - na zadanie nr 4
Burmistrz Pisza informuje, że w procedurze zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w dniu 25.02.2005 r., w przedmiocie zamówienia: wycena nieruchomości położonych na terenie gminy Pisz w wyznaczonym terminie została złożona 1 oferta, niepodlegająca odrzuceniu.
Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177 z późn. zm. ), gdyż najkorzystniejsza oferta na zadanie nr 4 złożona wspólnie przez wykonawców: Agencję Inwestycyjną Nieruchomości Krzysztof Jórzak, ul. Rybacka 312 – 200 Pisz, Usługi Geodezyjne i Wycena Nieruchomości Tadeusz Kmieć ul. Woj. Polskiego 46F 18 500 Kolno oraz Pracownia Usług Geodezyjno – Kartograficznych Stanisław Samełko ul. Rybacka 3B 12 – 200 Pisz za cenę: za wycenę nieruchomości zabudowanej 597,80 zł brutto przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia tj. za wycenę nieruchomości zabudowanej 195,20 zł brutto
Data powstania: wtorek, 15 mar 2005 14:42
Data opublikowania:
Data przejścia do archiwum: czwartek, 24 mar 2005 08:46
Opublikował(a): Anna Bogdanowicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1080 razy