BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Odpowiedź na zapytania nr 1-3 wraz ze zmianą treści siwz

Przebudowa ulic Pionierów i Długiej w Piszu wraz z infrastrukturą
Do zamawiającego wpłynęły w dniach 30 czerwca 2006r. i 3 lipca 2006r. trzy zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Przebudowę ulic Pionierów i Długiej w Piszu wraz z infrastrukturą”.
Treść odpowiedzi na zapytania wraz ze zmianą treści siwz zawarta jest w załączniku.


UWAGA!!!
W związku ze zmianą treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia zgodnie z art. 38 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz.177 z późn. zm.) zmienia się termin składania ofert na dzień 18 lipca 2006 r. do godziny 11.00 . Mając na uwadze powyższe oraz art. 86 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych ulega zmianie termin otwarcia ofert na dzień 18 lipca 2006r. o godzinie 11.20
Pliki do pobrania:
Data powstania: środa, 5 lip 2006 15:16
Data opublikowania: środa, 5 lip 2006 15:27
Data przejścia do archiwum: środa, 19 lip 2006 12:04
Opublikował(a): Anna Bogdanowicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1559 razy