BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

na podział i okazanie granic nieruchomości na terenie gminy Pisz
Burmistrz Pisza informuje, że w procedurze zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w dniu 13.04.2007r., w przedmiocie zamówienia: podział i okazanie granic nieruchomości na terenie gminy Pisz, w wyznaczonym terminie została złożona jedna oferta, nie podlegająca odrzuceniu.
Wybrano ofertę złożoną przez "Geo - Serwis"- Usługi Geodezyjne + GPS mgr inż. Krzysztof Kibiłko z siedzibą w Piszu przy ul. Gizewiusza 12 za łączną cenę - 3 660zł brutto.
Oferta wykonawcy spełnia wszystkie wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza -najniższa cena.

Data powstania: środa, 25 kwi 2007 11:34
Data opublikowania: środa, 25 kwi 2007 11:35
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 7 maj 2007 15:50
Opublikował(a): Anna Bogdanowicz
Zaakceptował(a): Anna Bogdanowicz
Artykuł był czytany: 1426 razy