BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

Na wykonanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Łupki
Burmistrz Pisza informuje, że w procedurze zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w dniu 17.12.2007r., w przedmiocie zamówienia: wykonanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Łupki, została złożona jedna oferta nie podlegająca odrzuceniu.
Wybrano ofertę złożoną przez „AB” Pracownia Projektowo-Technologiczna Andrzej Aleksander Borowski, 10-552 Olsztyn, ul. Tadeusza Kościuszki 71/9, za łączną cenę brutto – 95 160,00 zł (cena brutto za wykonanie całości przedmiotu zamówienia).
Oferta Wykonawcy spełnia wszystkie wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza - najniższa cena.


Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Nazwa i adres wykonawcy

„AB” Pracownia Projektowo-Technologiczna
Andrzej Aleksander Borowski
10-552 Olsztyn, ul. Tadeusza Kościuszki 71/9


Liczba pkt w kryterium (cena brutto – 100%):
Oferta nr 1: (95 160,00 : 95 160,00) x 100 x 4 = 400,00 pkt

Razem
400,00 pkt


Data powstania: czwartek, 3 sty 2008 10:07
Data opublikowania: czwartek, 3 sty 2008 11:59
Data przejścia do archiwum: piątek, 11 sty 2008 15:25
Opublikował(a): Arkadiusz Jackowski
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1406 razy