BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Ogłoszenie o przetarguBurmistrz Pisza ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz.


- Położenie nieruchomości - Wiartel , gmina Pisz,
- Opis nieruchomości - działka gruntu o powierzchni 360m2 przeznaczona do
użytkowania na cele letniskowe wraz z posadowionym
na gruncie budynkiem letniskowym o powierzchni
użytkowej 37,02m2

- Numer działki - /część / 28/4
- Powierzchnia działki - 360m2
- Numer KW - 22144
- Wysokość rocznego czynszu dzierżawnego - 810zł + 22% VAT

-Wadium - 150zł.
-Minimalne postąpienie – 10zł.


1. Przetarg odbędzie się dnia 15 lutego 2008 r. o godz. 10 00 w sali nr 58
w budynku Urzędu Miejskiego w Piszu przy ul. Gizewiusza 5.
2. Nieruchomość przeznaczona jest do wydzierżawienia na okres trzech lat.
W przypadku zmiany przeznaczenia nieruchomości na inne cele, wydzierżawiający
zastrzega sobie prawo wcześniejszego rozwiązania umowy.
3. Nieruchomość położona jest w obszarze, gdzie brak jest planu
zagospodarowania przestrzennego. W studium - teren zabudowy mieszkaniowej,
jednorodzinnej, zagrodowej z obiektami usługowymi / poczta , sklep/.
4. Czynsz za wydzierżawioną nieruchomość należy uiszczać w terminie do dnia 30 września
każdego roku na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065
0001 w Warmińsko- Mazurskim Banku Spółdzielczym O)Pisz.
5.Czynsz dzierżawny może ulec zmianie w przypadku zmiany stawek czynszu poczynając
od 1 stycznia roku następnego.
6. Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego lub zwrócone, jeżeli
osoba wpłacająca nie wygra przetargu.
7. Niezawarcie umowy dzierżawy, powoduje przepadek wadium na rzecz ogłaszającego
przetarg.
8.Okazanie przedmiotu dzierżawy nastąpi staraniem i na koszt dzierżawcy.
9. Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Piszu podane wyżej
lub w punkcie kasowym mieszczącym się w pok. nr 51 w budynku
Urzędu Miejskiego w Piszu do dnia 11 lutego 2008r.
Za dzień wpłaty przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Urzędu Miejskiego
w Piszu.

Data powstania: wtorek, 22 sty 2008 13:07
Data opublikowania: wtorek, 22 sty 2008 15:53
Data przejścia do archiwum: piątek, 15 lut 2008 11:10
Opublikował(a): Grażyna Wnęta
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1452 razy